maandag 15 september 2008

Marjolein Bouwman en Verslaggeving patienten!

.
MARJOLEIN BOUWMAN
.
Uit publicaties op het internet is gebleken dat de aanvankelijk genezen (eierstokkanker) verklaarde Marjolein Bouwman (Netwerk en Nieuwe Revu) wederom is geconfronteerd met kanker. Haar genezing heeft zij destijds zelf wereldkundig gemaakt en is gepubliceerd in ‘Nieuwe Revu’ (19 maart 2008): http://www.revu.nl/10972.Nederlandse_genezen_verklaard_van_kanker waarvan per 17 september 2008 inmiddels een rectificatie (link) door Revu is geplaatst: http://www.revu.nl:80/12198.Kankerpatient_toch_niet_genezen_door_wonderdokter

Haar (hun) keuze voor een behandeling met natriumbicarbonaat was een ge-heel eigen en onafhankelijk besluit, waarvan wij de huidige ontwikkeling(en) natuurlijk ten zeerste betreuren en... ook niet lag in de lijn der verwachtingen.

Wat bij Marjolein wederom geleid heeft tot een confrontatie met kanker is ons niet geheel duidelijk, want over die (volledige) informatie beschikken wij niet. Wel duidelijk zijn haar resolute en verheugende uitspraken van destijds (half april 2008) bij 'Nieuwe Revu'. Enkele, ook voor ons, verheugende citaten:

Tegen Ton wil ik graag zeggen dat niemand mij eronder krijgt. lk ben genezen en zeker van mijn zaak, wat anderen ook mogen beweren. En tegen Kees: ik wil niemand verplichten om de bica-behandelingen te gaan doen. Het enige wat ik wil, is aan de wereld zeggen dat het MIJ gered heeft.

Hallo Monique en Chantal. Ik ben naar een ander ziekenhuis geweest in Belgie, aange-zien ze me in Nederland 3 keer hadden voorgelogen over mijn ziekte, vertrouwde ik hen dus niet meer. In het Belgische ziekenhuis hebben ze de scan, echo en bloed-onderzoek van december bekeken en daarna die van maart en zij hebben ook gecon-cludeerd dat ik genezen ben. Marjolein.
Lees hier eventueel verder en/of meer:
http://natriumbicarbonaat.blogspot.com/2008/04/ook-onafhankelijk-onderzoek-steld.html

Gezien bovenstaande citaten (waaronder onafhankelijk onderzoek) en positieve ervaringen van andere patienten (zie ondermeer verslaggeving hieronder) is deze ontwikkeling voor ons onduidelijk, waarin mogelijk (nog) meer helderheid kan worden gebracht door Marjolein (familie) en/of Dr.Simoncini (collega’s). Uit ontvangen informatie (mail lotgenoot) blijkt dat Dr.Simoncini alleen voor een camera bereid is tot nadere uitleg en informatie.

Wij distantieren ons van beschuldigingen zoals gedaan door Marjolein tijdens de mail-wisselingen, omdat deze niet stroken met onze info en bevindingen.

Wij wensen Marjolein (en familie) zeer veel sterkte in deze moeilijke periode en hopen van harte dat een en ander, desondanks, zal leiden tot verbetering en/of genezing, want dat is en moet toch het uiteindelijke doel zijn, van welke behandeling/therapie (regulier/alternatief of een combinatie daarvan) dan ook.

Echter, bij geen enkele (betrouwbare) behandeling/therapie wordt een garan-tie gegeven van honderd procent op effectiviteit/werkzaamheid, dus ook niet bij natriumbicarbonaat. Ondanks, vaak onjuiste en verwerpelijke berichtgevingen (al dan niet gemanipuleerd), in de media en een aantal ziekelijke fora/personages (Chrypto/Lutzer), blijven wij onverkort van mening dat natriumbicarbonaat een geducht wapen is in de strijd tegen kanker, waarbij wij ook nog willen verwijzen naar onderstaande verslagen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
VERSLAGGEVING PATIENTEN
.
Na informatie (mails) onzerzijds, m.b.t. het huidige welzijn van een aantal pa-tienten, die een behandeling met natriumbicarbonaat en/of jodiumtinctuur hebben ondergaan volgens het Dr.Simoncini-protocol, ontvingen wij recent de onderstaande mails, waarvan de originelen in ons bezit zijn. Om privacy redenen (die wij wel respecteren) hebben wij de namen hierbij weggelaten.

LONGKANKER (recent ontvangen mail, dochter doet verslag m.b.t. haar vader, zie Johan: http://www.curenaturalicancro.nl/video-testimonials.html#

Allerbeste Ton. Sorry dat ik even niets meer van mij heb laten horen.... Dit komt door alle drukte omtrent de bakkerij en mijn drie kleine jongens.(Lief maar ook bewerkelijk hahah).

Ik vind u zeer zeker niet opdringerig!!! Ben erg blij dat ik op de hoogte wordt gehouden door u. Ik had er vorige week nog over met mijn ouders. Die vroegen of ik nog contact met u had. Mijn vader voegde er nog aan toe dat de behandeling van Dr. Simoncini hem ontzettend goed heeft gedaan. Hij is er van overtuigd dat hij er niet meer zou zijn geweest, als hij die behandeling niet zou zijn ondergaan.

Op dit moment gaat het vrij goed met mijn vader. Hij heeft een lekkere kleur in zijn gelaat en ik vind hem over het algemeen ook opgewekt. Kan er niet inkijken maar de buitenkant is voor mij ook belangrijk.

Graag zou ik ook een steentje bij willen dragen dus als er iets is wat ik voor jullie kan doen dan hoor ik het HEEEEEL GRAAG!

In Netwerk is er toendertijd een (tendentieuze) uitzending geweest over Dr. Simoncini. Waarom komt er nu geen vervolg met de goede resultaten?????

Veel succes en nogmaals laat me alstublieft weten als ik wat voor jullie kan doen! Liefs J.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
HUID/BORSTKANKER (recent ontvangen mail)
Hallo Ton. Natuurlijk wil ik je graag vertellen hoe het hier gaat. Ik voel me om te beginnen heel goed en heb geen last van de behandeling. Ik behandel 2 x daags mijn tumor met jodiumtinctuur en er zijn nu bijna twee korsten afgevallen. Het duurt, in mijn geval, ongeveer 3 weken voordat een hele korst er af is. Op sommige plaatsen werk ik al aan de 3e of 4e korst. Tegen het einde van de eerste korst heb ik een foto naar Simoncini gestuurd waarop hij mij adviseerde om een dag of 3 te stoppen en daarna weer door te gaan. Dat stoppen had als resultaat dat de eerste korst er daarna vrijwel helemaal af kwam. Ik heb zelf het gevoel dat de tumor wel ietwat dunner aan het worden is al is het niet zo eenvoudig te beoordelen.

In de newsletter (1miljoen lezers) van Dr. Mercola werd ook positieve aandacht geschonken aan het interview van Dr. Simoncini zijn theorie en behandeling. Ik heb het ook aan hem (Simoncini) gemaild en hij was daar dankbaar voor. Mocht je nog vragen hebben, vraag dan gerust hoor Ton. Met vriendelijke groet, M...

Eerder, 22 juni 2008, schreef zij ons per mail:

Ik ben en vrouw van 57 jaar en heb afgelopen vrijdag een biopt laten doen van een stukje weefsel uit mijn tepel. De kans is vrij groot dat ik paget's disease heb, een zeldzame vorm van tepelkanker wat eigenlijk een huidkanker is maar waar bij 95 % van de gevallen ook borstkanker is betrokken. Ik krijg volgende week vrijdag de uitslag maar wil mij goed voorbereiden op wat er mogelijk gaat komen. In ieder geval zal er een borstonderzoek volgen om te zien of er borstkanker is en als dat er is dan zal er gekeken moeten worden in hoeverre het wel of niet uitgezaaid is. Daarna de behandeling. Een ding weet ik zeker. Ik wil geen bestraling en al helemaal geen chemo! Dat ga ik niet overleven, maar misschien is dat ook niet nodig.

Een poosje geleden lazen we over Dr. Simoncini en zijn therapie met baking soda. Ik denk dat Dr. Simoncini gelijk heeft en ik zou, als de tijd daar is, graag zijn behandeling gaan volgen. Met vriendelijke groet, M...

En in haar mail van 14 juli 2008:

Naar aanleiding van de diagnose ductaal adenocarcinoom (bortskanker) heb ik je een poos geleden een mailtje gestuurd. Ik heb je beloofd je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Welnu, toen wij zagen dat er voor ons op het reguliere terrein geen winst meer te behalen viel zijn we meteen naar Rome afgereisd waar we een week hebben gebivakkeerd in een van de hotels die Dr. Simoncini geadviseerd heeft. Dezelfde avond van onze aankomst is Dr. Simoncini nog om half twaalf 's avonds gekomen en heeft hij de tumor bekeken. Volgens hem zijn het allemaal leugenaars en gaat het helemaal niet om een borstkanker maar om een huidtumor. Welliswaar een hele dikke maar een huidkanker die niet is doorgegroeid in het onderliggende borstweefsel. Hij voelde ook geen opgezette lymfeklieren.

Hij heeft mij 6 dagen achtereen behandeld met bica inspuitingen onder de tumor om het "weglopen" van de schimmels te voorkomen. Vanaf dag 4 is hij begonnen met lokale behandeling met jodium (7%). Ik moet daarmee zelf doorgaan 2x daags. Dr. Simoncini komt weer snel naar Nederland en dan zal ik naar hem toe gaan om te laten zien hoe de zaken erbij staan. Vooralsnog heeft zich een erg dikke korst gevormd die nog niet veel tekenen van loslating vertoont. Er zijn wel een paar hele kleine stukjes losgekomen. We gaan ijverig door en zijn vol goede moed. Ik ben niet meer bang en geloof dat het allemaal goed zal komen. Ik weet niet hoe lang het zal duren maar dat geeft niet. Ik voel me goed. Vriendelijke groet, M ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LET WEL, dit zijn slechts een 2-tal verslagen (citaten) van patienten die een dergelijke behandeling hebben ondergaan en waarvan de originele mails in ons bezit zijn! Zie eventueel ook nog de (patienten) berichtgevingen hier:
http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2008/03/patienten-vertellen.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl