woensdag 30 juli 2008

Oproep oud-rechter aan journalistiek Nederland!!

.
Op woensdag 30 juli 2008 is op de website/forum van "De Journalist": http://www.dejournalist.nl/opinie/bericht/de-gemiddelde-journalist-is-een-medisch-analfabeet onderstaande oproep/boodschap aan de journalistiek in Nederland geplaatst, door Mr. N.H. de Vries (oud-rechter).
.
Wij ondersteunen deze oproep, want ook ons streven is mede gericht op integratieve geneeskunde (vrijheid van therapiekeuze) waarin het beste uit de reguliere geneeskunde en de complementaire geneeskunde -tot heil van de Nederlandse patient- wordt gecombineerd en dat in ernstige mate wordt belemmerd en ondermijnd door de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK).
.
Ook Ron Fonteine schreef een open brief (2008) aan journalistiek Nederland.
.
Zie ook open brief aan antikwakker  Dr. Cees Renckens-VtdK van Ron Fonteine-Leefbewust en overige info, betrekking hebbende op deze.. verwerpelijke club.
BOODSCHAP
.
Journalisten van Nederland, (zowel, in de terminologie van Frits van Dam: de middelmatige, alsook de briljante),
.
Leent Uw oor niet meer voor de huiveringwekkende propaganda van de Vereniging tegen de kwakzalverij voor een totalitaire geneeskunde, die, met terzijdestelling van de publieke beschaving, tot stand moet komen door middel van een beroepsverbod voor complementair werkende artsen en therapeuten.
.
Zie de website http://www.iocob.nl waarop in den brede de heilloze toekomst van de geneeskunde wordt geschetst zoals Cees Renckens, Frits van Dam en Jan Willem Nienhuys c.s. die aan de Nederlandse samenleving dwingend willen opleggen.
.
Maakt U allen sterk voor een positieve berichtgeving over de urgentie van de spoedige totstandkoming van een waarlijk integratieve geneeskunde waarin het beste uit de reguliere geneeskunde en uit de (bewezen) complementaire geneeskunde- tot heil van de Nederlandse patient - wordt gecombineerd.
.
Doorziet, geachte journalisten, hoezeer U voortdurend dreigt te worden misleid door de Vereniging tegen de kwakzalverij bij haar eindeloze herhaling van de achterhaalde mythe als zou er voor een scala van complementaire geneeswijzen geen wetenschappelijke bewijs bestaan. De website van IOCOB bevat in dit opzicht alle relevante informatie.
.
Weest dus geen boodschapper van de Vereniging tegen de kwakzalverij welker verderfelijke ideeen de Nederlandse patient voor jaren op achter-stand zetten.
.
Met de meeste hoogachting,
.
Mr. N.H. de Vries, oud-rechter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
UPDATE OKTOBER 2010
.
 Dr. Cees Renckens en zijn extreem foute organisatie kun je rangschik-ken in het hokje gehersenspoelde en misdadige idioten die hoogstwaar-schijnlijk financiele belangen binnen de Farmaceutische Maffia bezitten. Daarbij wil ik de Mainstream Media (MSM) ook hartelijk bedanken voor het voor de zoveelste maal bevestigen van deze farmacheutische leugen! Lees verder bij Anarchiel, 2 oktober 2010 naar aanleiding van een artikel in de media betreffende alternatieve geneeskunde en komende bezuinigen!
.
De doorgedraaide medische fundementalisten van de antikwak brigade VtdK, onder leiding van Dr. C. Renckens en Prof. F. van Dam, beweren dat alternatieve geneeswijzen gevaarlijke en onzinnige geldverspilling zijn, wat wederom misleiding - volksverlakkerij is en wordt gelogenstraft door...
.
Semi-alternatieve huisarts werkt stuk goedkoper en... patiënten van huis-artsen die ook alternatieve geneeswijzen aanbieden gebruiken minder me-dicijnen, worden minder vaak in het ziekenhuis opgenomen en de levens-verwachting ligt zelfs hoger dan voor patiënten van reguliere artsen, aldus het onderzoek en lees eventueel ook bij WantToKnow en/of het... IOCOB.
.
De dwaalwegen van Dr. Cees Renckens en het is een groot raadsel hoe deze man ooit... heeft kunnen promoveren door Dr. C.F. Stolper (huisarts).
.
ENQUETE... 86% ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN WERKEN WEL!
.
In een lang (en vernietigend) ‘Weerwoord aan de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK)’ op Nederlands grootste website voor complementaire en alternatieve geneeskunde, stichting IOCOB is onderaan de uitslag van een enquete te vinden die luid....
.
Volgens een enquete in april 2010 onder abonnees van het tijdschrift 'Arts en Auto' waren ruim 4.000 respondenten (medici en andere hoog opge-leide zorgprofessionals) van mening dat.... 86 % van de alternatieve ge-neeswijzen wel werken!! Zie hier de volledige enquete

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.:
www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmas-ter van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor alle verdere informatie!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl