vrijdag 21 augustus 2009

Burgemeester en rechtbankprocedure chemtrails!

.
UPDATE 27 MEI 2016

Wilt u chemtrails ook bij een (nog) groter publiek onder de aan-dacht brengen en... bestrijden/elimineren, bestel dan (veel) flyers bij: Lusado Holkenborg.

Aan deze misdadige waanzin moet een einde komen! Zie ook mijn faceboek (en  anderen): https://www.facebook.com/ton.claessen.3

Oud burgemeester Peter Vereecke (Belgie) heeft er veel/alles aan-gedaan om chemtrails onder de aandacht te brengen, danwel aan dit schandalige/misdadige fenomeen een einde te maken! Peter, voor mij ben je een held! Bij deze link een intervieuw (You Tube) met Peter Vereecke: https://www.youtube.com/watch?v=MFw1-bIv2_I&feature=youtu.be

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE 28 DECEMBER 2015

Chemtrails zijn ECHT !!! Het sluitende bewijs ervan wordt geleverd door onze eigen o zo betrouwbare N.O.S. Kijk verder deze video 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chemtrail-docu 'What on earth are they spraying?' (NL ondertite-ling) blijft een absolute aanrader (tijdsduur 1.37.33 uur). Bekijk hier.
.
En het vervolg erop (juni 2013) : Why in the world are they spraying?         http://www.youtube.com/watch?v=H7ksm5ZEL-s
.
In de media druppelt dus langzaam de informatie door, dat er op heel grote schaal met vliegtuigen wordt gesproeid. De informatie vermeldt in die ge-vallen dat het gaat om ‘weermodificatie’, het aanpassen van een weersge-steldheid, om het in goed Nederlands te zeggen. Hoe naïef kan men zijn! Lees verder bij Chemtrails, keihard bewijs in officiële berichten!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE 5 OKTOBER 2012
Chemtrails, we zien ze bijna dagelijks in de lucht. Lees verder (pdf).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
UPDATE 10 AUGUSTUS 2012
Op zoek naar de ware agenda achter de chemtrails. Lees het artikel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
UPDATE 4 JULI 2012
Zijn chemtrails nog te ontkennen? Lees hier verder (met video verslag). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
UPDATE 28 maart 2012
BELFORT-GROUP in het vizier wegens herhaaldelijk stellen van kritische vragen (ondermeer vaccinaties): Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse top-ambtenaar leggen klacht neer wegens 'laster en eerroof'. Het parket meent dat Peter Vereecke, initiatiefnemer en gewezen burgemeester, moet onderzocht worden door psychiater en klinisch psycholoog. Lees meer..

Als trots lid van de Belfort Group danken wij Peter Vereecke en de vele anderen voor hun tomeloze inzet m.b.t. de (vaak) zinloze en gezondheids-ondermijnende vaccinaties, het misdadige fenomeen chemtrails en de waanzin van de Codex Alimentarius. Velen zullen nooit weten wat jullie hebben ondernomen (en bereikt), want de (gemanipuleerde) reguliere media lijkt wederom in alle talen te zwijgen. Peter en alle anderen jullie zijn fantastische mensen en een voorbeeld voor de helaas, nog grotendeels,... slapende massa.
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
UPDATE 15 + 20 maart 2012
Zondag 11 maart 2012 beloofde een mooie, eerste lentedag te worden. He-laas werd het blauwe zwerk alweer ontsierd door schandelijke chemtrails. Bekijk hier een impressie van Carl Hendrickx in Merksem (Belgie). Ik leg-de  (Peter Vereecke) andermaal een klacht neer (zoveelste) bij.. de politie.
.
Het ontkennen van chemtrails is niet goed voor je gezondheid. De statis-tieken tonen aan dat longaandoeningen als astma en COPD de laatste twee decennia steeds vaker voorkomen. Lees verder (Niburu.. 19-03-2012).
.
Interview Peter Vereecke (chemtrail-burgemeester), initiatiefnemer  Belfort-group, 13 maart 2012 bij Transparant Vlaams Nederlandse Radio’ (TVNR).
-------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE 15 november 2011 ..

De Duitse regering informeert haar bevolking sinds vorige maand (oktober 2011) via haar website over chemtrails. Dat meldt het Duitse Kopp Onli-ne. Zijn chemtrails eindelijk officieel? Lees verder... Grenswetenschappen.

Chemtrails in VS: Gemiddelde leeftijd al teruggelopen van 77 tot 69 sinds 2003.  Lees verder (Engels)..... Onbeschrijfelijke misdaad tegen mensheid!
UPDATE 2 november 2011
.
In de zomer (2011) is in Duitsland het burgerinitiatief 'Sauberer Himmel' opgestart met als doel het inmiddels bewezen sproeien van schadelijke chemische stoffen in de atmosfeer (chemtrails) te stoppen en de hemel weer helder te krijgen. Nu het initiatief op stoom komt begint de gevestigde orde er zich tegen te verzetten. De Duitse meteoroloog en voormalig weer-man en talkshow presentator Jörg Kachelmann kreeg vorige week van de rechter een verbod opgelegd om nog langer publiekelijk te beweren dat chemtrail-activisten voor 80% uit 'neonazi's en gestoorden' zouden be-staan. Volgens de zegevierende advocaat van het burgerinitiatief, Dominik Storr, bestaat er al jaren keihard bewijs voor chemtrails, maar wordt dit door de overheid voor het publiek verborgen gehouden. Lees hier verder.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE 28 mei 2011.
.
Chemtrails en/of weermanipulatie wereldwijd toegegeven waaronder China!
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UPDATE 23 januari 2011
Video-interview met oud-burgemeester Peter Vereecke over Chemtrails, Geo-Engineering, Case Orange, De Belfort-Group en nog veel meer info.
.
Peter heeft ook een weblog waar je... over zijn schouder kunt meelezen.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE 15 januari 2011
.
Open brief Peter Vereecke aan de redactieraad ‘Knack’en de mediawereld.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE 12 december 2010
De dodelijke mist wil maar niet optrekkenPeter Vereecke met terugblik.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE 01 december 2010.. FILM-DOCUMENTAIRE... OVER CHEMTRAILS!
G. Edward Griffin heeft samen met Michael Murphy en Paul Wittenberger een film geproduceerd over chemtrails met als titel ‘What in the world are they spraying?’.  You Tube trailer hier en film - video (7 delen) hier of.. hier
.
Onze vrienden van WAC-Belgium willen een versie maken met NL-onderti-teling en zoeken personen die willen helpen vertalen. Aanmelden kan hier
.
Ter bescherming van onze planeet tegen hongersnood en ziekten veroor-zaakt door krankzinnige wetenschappers, monopolistische bedrijven, schurkenstaten en regeringen, hebben de makers van de film het initiatief genomen om een wereldwijde beweging op te starten tegen geo-enginee-ring, want al deze programma's moeten worden gestopt; niet gecontro-leerd; niet beperkt; niet gezet onder VN-controle, maar… gestopt en wel met onmiddellijke ingang! Meer informatie en/of aanmelden... kan hier..
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPDATE 01 NOVEMBER 2010.....  DE ONTMASKERING EN.... STOPZETTING! 
.
Chemtrails wereldwijd officieel toegegeven en stopgezet! Lees hier en hier 
en zeker ook bij Want To Know en Argusoog met een uitgebreid verslag,
evenals bij de 'No Cancer Foudation'. De reguliere media..... blijft zwijgen!
.
Als trots lid van de Belfort Group danken wij Peter Vereecke en de vele anderen voor hun tomeloze inzet dat heeft  geleid tot het, na vele jaren, stopzetten van het misdadige fenomeen chemtrails, althans daar vertrouwen wij op. Velen zullen nooit weten wat jullie hebben ondernomen en uiteindelijk in korte tijd hebben bereikt, want de (gemanipuleerde) reguliere media lijkt wederom in alle talen te zwijgen. Peter en alle anderen jullie zijn fantastische mensen en een voorbeeld voor de helaas, nog grotendeels,... slapende massa.
.
In zijn cover-artikel van Knack op 7 juli 2010 over complottheorieën stelt journalist Joël De Ceulenaer de opvattingen van mijzelf en van de Belfort-group voor als op niets gebaseerde fantasieën. Bovendien wordt ons ge-dachtengoed omschreven als antisemitisch, extremistisch en (staats) gevaarlijk! Het antwoord hierop van Peter Vereecke is luid en overduidelijk! 
.
What in the world are they spraying? (Chemtrails). Belfort Group.. video's 
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUBLICATIE GRENSWETENSCHAP, AUGUSTUS 2009
.
Mogelijk heeft u het al opgevangen: in Vlaanderen is Peter Vereecke, voor-malig burgemeester van Evergem, een actieve strijd begonnen tegen chemtrails. In dit been bijt ik me tot op het bot vast, zo lichtte hij ons toe via de telefoon. Passie en bevlogenheid is mooi. We geven hem daarom graag een podium zodat hij u vertrouwd kan maken..... met zijn informatie 
.
Grenswetenschap wilde weten wat voor vlees ze met Peter Vereecke in de kuip hadden en bezochten hem met een camera. Zie hier de.... VIDEO 
.
IK BEN PETER VEREECKE (53), OUD BURGEMEESTER VAN EVERGEM
.
Begin juli 2009 kwam ik 'in the picture' van zowel de schrijvende pers als de (regionale) tv omdat ik als ex-burgemeester in de gemeenteraad aan-dacht had gevraagd voor het toch..... zorgwekkende fenomeen chemtrails.
.
Toen een krantenartikel hierover, door een mij onbekend iemand, ook op internet gezet werd (ondermeer in het Engels) begon ik heel wat reacties te krijgen (zelfs vanuit Amerika!): "eindelijk iemand die zijn nek uitsteekt en dit schandalig fenomeen aanklaagt!". Dit is dus een zaak die veel meer mensen beroert dan ik oorspronkelijk dacht. Sindsdien heb ik mij nog ver-der en dieper geïnformeerd en heb contacten gelegd met tal van overheids-diensten waardoor mijn verontwaardiging alleen nog maar is toegenomen!
.
ZO IS MIJ DUIDELIJK GEWORDEN:

1) dat het voornaamste gevolg (en wellicht ook de bedoeling ...) van chem-trails is ons immuniteitssyteem te ondermijnen en ons zodoende tot een gemakkelijk slachtoffer van allerlei..... (ziekelijke) aandoeningen te maken.
.
2) dat het verschijnsel zijn oorsprong kent bij de US Army, waar mannen sinds de jaren veertig in het kader van de biologische oorlogvoering heel in-tens zoekt naar agressieve virussen en dat men in dat kader experimen-ten doet bij de eigen bevolking (ongelofelijk maar waar en... al toegegeven)!
.
3) dat men enerzijds alles ontkent maar anderzijds in officiële documen-ten als 'Vison voor 2020' en 'Owning the weather in 2025' OPENLIJK spreekt over 'aerial obscuration', dat wil zeggen het opzettelijk in de lucht aanbrengen van een kunstmatig schild door middel van miljoenen tonnen (!) chemische stoffen. Het is dus al... vele jaren een wereldwijd fenomeen.
.
WIE ZICH HIERVAN BEWUST WORDT HEEFT TWEE MOGELIJKHEDEN:
.
1) Ofwel binnenskamers eens goed vloeken.
.
2) Ofwel in actie schieten en de kat de bel aanbinden. Ik kan niet anders dan voor dit laatste te opteren.
.
AANGIFTE RECHTBANK!
.
In het krantenartikel heeft men de term 'kruistocht' gebuikt en dit is niet zo slecht gekozen: ik wil en zal mij -koste wat kost- inzetten om de waar-heid rond dit fenomeen aan het licht te brengen! Daarom ben ik maandag 17 augustus 2009 naar de onderzoeksrechter Jean-Claude Claeys te Gent gestapt om na het betalen van 250 euro voorschot een strafrechter-lijke klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen wegens 'het syste-matisch en opzettelijk in de atmosfeer brengen van allerlei chemische en biologische stoffen, die een ernstig gevaar betekenen voor de volksge-zondheid in zijn algemeenheid!
.
Ik wens inderdaad dat dit misdrijf grondig wordt onderzocht en dat op een objectieve manier wordt vastgesteld om welke stoffen het in Vlaanderen / België gaat, welke de identiteit van de opdrachtgever is en met welke be-doelingen dit gebeurt. Natuurlijk moet dit....... onmiddelijk gestopt worden.
.
De klacht wordt neergelegd tegen onbekenden maar ik heb duidelijk ge-maakt dat ik sterke vermoedens heb dat het hele chemtrailproject in Euro-pa wordt gecoördineerd/uitgevoerd door de Navo, die...... uiteraard ontkent.
.
OPROEP!
.
Ik roep hierbij iedereen op, die hierover nuttige informatie zou kunnen ge-ven, om contact met mij op te nemen: piloten, militairen, mensen die ac-tief (geweest) zijn op luchthavens, die aan vliegtuigen werken, enzovoort. Ik garandeer absolute discretie en anonimiteit. Ik roep ook iedereen op om bij de lokale politie een klacht neer te leggen tegen dit fenomeen, zoals ik zelf reeds ettelijke malen heb gedaan. Ik heb deze klacht neerge-legd als individueel burger, als een kleine David tegen de gigant Goliath, maar ik doe dit niet voor mij alleen en sta ook niet alleen. Zie de websites!
.
Omdat er zovele mensen nu reeds op de hoogte zijn maar, voorlopig nog vanuit een isolement, heb ik een oproep gelanceerd voor een bijeenkomst, die eind deze maand (augustus 2009) zal doorgaan en waarop zal worden nagegaan in hoeverre we een actiecomite kunnen vormen. Voornaamste doelstelling is om enerzijds de kritische krachten van wakkere burgers te bundelen en anderzijds (achtergond)info op duidelijke wijze aan te bieden.
.
Chemtrails zijn geen geïsoleerd fenomeen. Nu al wordt duidelijk dat we in het najaar afstevenen op een mondiale vaccinatie tegen de vermeende pandemie van Mexicaanse griep. Ook daar valt veel meer over en vooral tegen te zeggen. Er is de financiële en economische crisis en eind dit jaar wordt de Codex van kracht!
.
Ik roep iedereen op die hiervoor interesse heeft, om op een of andere manier mee te werken aan een comite door met mij contact op te nemen voor nadere informatie. Wie interesse heeft in de tekst van de klacht en/of het basisdocument chemtrails, gelieve ook contact op te nemen.
.
Ik zou het zeer waarderen als u vanuit uw positie de nodige aandacht hier-aan zou willen besteden en er ruime verspreiding aan zou willen geven.
.
Met vriendelijke groet,
.
Peter Vereecke (53)
Hooiwege 20
9940 Sleidinge (Evergem)
E-mail: peter_vereecke@hotmail.com 
.
Website Belfort Group: http://citizensinactionbelgium.ning.com/ (september 2009)
.
Peter Vereecke in de media Belgie: Nieuwsblad - Scribd - Het Laatste Nieuws
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvullingen webmaster per 12 oktober 2009
.
Inmiddels is per 30 augustus 2009 de 'Belfort Group' in het leven geroepen.
.
Beluister hier een radio-interview met Peter Vereecke op 'Argusoog Radio' 
.
Nieuwsbrief (1e) Belfort Group, mede n.a.v.  symposium (Collectieve Mexi-caanse griepvaccinaties) op 3 oktober 2009 te Gent en... hun standpunt   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
Aanvullingen webmaster per 23 augustus 2009
.
Verschil CHEMtrail - CONtrail video Killer Chemtrails The Shocking Truth!
.
Bekijk en beluister hier 'Prince' de wereldberoemde zanger, die tijdens een interview spreekt over chemtrails als reactie op de video hierboven.
.
Onderzoeken naar de... samenstelling van chemtrails en ook info hier 
.
Enkele links - video's naar andere websites:
Chemtrail Alert-Niburu-Wij worden wakker-Chemtrail Central-Natural News
.
Chemtrail-video's bij Google en bij You Tube en bijna 3 miljoen resulta-ten 'Chemtrails' bij Google Teken hier de petitie..... 'Stop Chemtrails Nu'
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K: www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor nog meer informatie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
.

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl