maandag 18 mei 2009

De Bilderberggroep (geheimzinnige elitaire club)!

.
Teuni Kuiper (wetenschapper) is een vrouw die reeds lange tijd bezig is om antwoord te krijgen op vragen rondom vaccinaties. De simpele tegenstrijdig-heden die ze tegenkomt op dit gebied legt ze in essentiële vragen voor aan de overheidsinstanties die hier op zouden moeten antwoorden. Maar helaas, ontkenningen, kastje-naar-de-muur politiek, zwarte pieten... zijn haar deel: http://www.wanttoknow.nl/overige/farmaceutische-industrie-woekert-binnen-de-overheid/ Hieronder haar heldere uitleg betreffende....... 'De Bilderberggroep'!
.
Dan kom ik nu terecht bij de Bilderberggroep. Ooit werd die groep - vlak na WOII - opgericht door onze eigen (ethisch niet geheel onomstreden) prins Bernhard. De duitser Bernhard had de praktijk van de oorlog actief leren ken-nen en had geconcludeerd dat Hitler zijn oorlogsvoering toch eigenlijk maar op een hele lompe manier had uitgevoerd. Met veel bloedvergieten en kapi-taalsvernietiging in de vorm van vernietiging van vele fabrieken, steden enzo-voort. Dat moest toch anders kunnen! Het moest toch mogelijk zijn om via een minder in het oog lopende manier van oorlogsvoering een doel te kun-nen bereiken. Dus zonder veel openlijk aangerichte schade en kapitaalsver-nietiging en minder verminkte lijken, in tenminste de kapitalistische wereld!!
.
Onze Prins der Nederlanden - het land met het roemruchte VOC-verleden - was een slimme man en dus belegde hij voor een zeer select gezelschap een bijeenkomst in hotel Bilderberg. Over de gespreksthema's mocht nooit iets naar buiten uitlekken. Dat was het begin van de Bilderberggroep die he-den ten dage nog steeds op dezelfde manier functioneert. Alleen bezoekt nu zijn dochter de besloten vergaderingen v/d.... door Bernhard opgerichte club!
.

De bijeenkomsten van die Bilderbergclub wordt bezocht door de machtselite van de hele wereld. Koningen, presidenten, maar ook hoofdredacteuren van machtige kranten en mediatyconen zijn erbij betrokken, net zoals industriele machthebbers uit oorlogsindustrie, gezondheidsindustrie en farmacie. Ze vergaderen in hermetisch afgegrendelde hotels en kastelen, dus in de zo-genaamde Grote Wigwams en over wat onze koningin daar allemaal bespreekt, mag onze minister-president absoluut niets naar buiten brengen!

De deelnemers aan de vergaderingen in de Grote Wigwams mogen wel - weer onder strikte geheimhouding - hun vergaderervaringen en de besluiten die daar zijn genomen overdragen aan geselecteerde en met hoge titels beklede uitvoerders in het veld. Dat gebeurt dus in de zogenaamde Kleinere Wigwams. Die besprekingen en besluiten blijven voor het kiezersvolk ook geheim en ondoorgrondelijk. In die Grote en Kleine Wigwams bestaat de consensus dat alle deelnemers elkaar ten allen tijde moeten indekken en eendrachtig moeten samenwerken ter verwezelijking van het in de Grote Wigwam gestelde doel. Hetgeen tot nu toe ook altijd gebeurde. Op deze manier kan dus een 'mondiale genocide en eugenetica nieuwe stijl' - dus een soort van oorlogsvoering ter bescherming van mondiale hulpbronnen - heel geruisloos en zonder bombardementen en bloedvergieten worden uitgevoerd.
.

Voor dit doel werden ook enkele 'nepautoriteiten' in het leven geroepen die - om hun bestaan te rechtvaardigen - zo nu en dan eens een kleine vis moeten vangen, waarbij ze die spiering dan opblazen tot het formaat van een blauwe vinvis. Zie de weer uit de kast gehaalde Millecam-zaak, waarbij wordt geschoten op enkele eenlingen, terwijl er jaarlijks vele duizenden onbestrafte medische missers worden gemaakt en de slachtoffers van vaccinatiepraktijken worden ondergeschoffeld.
.

Die nep-autoriteiten - zoals de Gezondheidsraad en Inspectie voor de Gezondheidszorg - met hun militaire titels in de trant van ''Directeur-Generaal' enz. zijn onderdeel van het 'achterkamerleger' dat in de plaats is gekomen van het 'voorkamerleger' zoals in de tijd van die 'onfatsoenlijke' Hilter. Die autoriteiten dienen niet het volk, maar de geheime doelstellingen van het achterkamerleger.
.
De vraag is nu of dat achterkamerleger er een nobeler ethiek op na houdt als het voormalige westerse voorkamerleger. Ik ben erg bang van niet. Bovendien is het ook een erg laf achterkamerleger. De Generaals en Directeuren van dit stiekeme leger hebben namelijk de eigenschap dat ze zich altijd verschuilen achter elkaars rug.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.: www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmas-ter van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor alle verdere informatie!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

maandag 11 mei 2009

Informatieve avond vaccinaties te Gendt (Betuwe)

.
Woensdag 20 mei aanstaande vindt in Café De Klok te Gendt (Betuwe) een informatieve avond plaats met als onderwerp: “VACCINATIES”.

Aan de orde komen diverse vormen van vaccineren zoals:
- vaccinaties bij baby’s en kleine kinderen
- de griepprik
- en ook de zeer actuele HPV vaccinaties waarover zoveel te doen is.

De avond wordt verzorgd door:
Désirée Röver (Medisch Research Journaliste en schrijfster van het boek “Baarmoederhalskanker (HPV
vaccin)”: http://www.succesboeken.nl/?PC=0EAC989F en Anneke Bleeker: www.verontrustemoeders.nl

LOKATIE: Café De Klok, Markt 1, 6681 BK GENDT (Betuwe)

Alle aanwezigen hebben de mogelijkheid vragen te stellen.

Het belooft een zeer interessante avond te worden. De entree is GRATIS. Aanvang van het informatieve gedeelte 20.30 uur. Daarvoor gelegenheid (eigen rekening) voor een kopje koffie of thee. Einde omstreeks 22.30 uur.
.

Wel s.v.p. even opgeven of u komt, en met hoeveel personen. Stuurt u even een mailtje naar: Anneke@verontrustemoeders.nl
.
Zie: http://natriumbicarbonaat.blogspot.com/2009/02/vaccinaties-hpv-virus-omstreden-en.html voor verslaggeving HPV vaccinaties, maar ook: www.verontrustemoeders.nl
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.: www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmas-ter van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor alle verdere informatie!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.succesboeken.nl