zondag 22 juni 2008

Oproep oud politicus!!

.
In het gastenboek van stichting Sergio is op 22 juni 2008 onderstaand bericht van politicus Piet Kuipers geplaatst: http://www.stichtingsergio.nl/guest.php?offset=6
.
Als oud-politicus vraag ik de huidige politici in de spiegel te kijken en zichzelf (net als iedere oncoloog in Nederland) de vraag te stellen: wil ik een chemokuur? Er zijn veelbelovende alternatieven die naar het zich laat aanzien minstens zo effectief zijn dan de reguliere behandelingen. De alternatieven: geen verwoestende bijwerkingen en breken niet het immuun-systeem af. Na een chemo is de kans dat de kanker terugkeert vele ma-len groter dan daarvoor. Geachte politici, geef vrij baan voor tenmin-ste twee alternatieve behandelingen, voor patiënten die uitbehandeld zijn of voor wie hieraan vrijwillig wil meewerken. Deze behandelingen zijn: de maagzouttherapie en de DCA-therapie. Want niemand kan om de voorlopige resultaten heen. Alleen U, zo blijkt.
.
Toelichting Ton (webmaster):
Met de maagzouttherapie wordt natuurlijk het concept van Dr.Simoncini en de succesvolle behandelingen van kanker met... natriumbicarbonaat bedoeld.
.
Piet Kuipers heeft sinds juni 2008 ook een DCA-weblog: http://dca.web-log.nl/

Natriumbicarbonaat kan kanker ook opsporen!!!

.
Behalve dat natriumbicarbonaat een zeer geducht en mensvriendelijk middel is in de strijd tegen kanker, kan het kanker ook vroegtijdig opsporen. Dit is te lezen: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7423304.stm in het BBC News van 28 mei 2008. Een en ander is gebleken uit onderzoek door het “Cancer Research UK Cambridge Research Institute” in Engeland. En nu maar hopen dat ze daar ook de effectieviteit van natriumbicarbonaat ontdekken bij de behandeling van kanker!! Hieronder een vertaling van het BBC-artikel naar het Nederlands.
.
Update 10 augustus 2010...... natriumbicarbonaat remt de groei van tumoren
.
Natriumbicarbonaat kan kanker opsporen.

De van nature voorkomende chemische stof bicarbonaat, dat gebruikt wordt als rijsmiddel om te bakken, kan helpen om kanker op te sporen door gebruikmaking van gevoelige scanningsmethoden. Onderzoek sugge-reert dit. Bicarbonaat is in het lichaam betrokken bij de balans zuren en basen. Van kankerweefsel is bekend dat het dit omzet in koolstofdioxide.

Het Cancer Research UK Team ondekte met behulp van MRI-scans ver-anderingen in de chemische stof, waardoor ze kanker zelfs in een heel vroeg stadium wisten te identificeren. Bijna alle vormen van kanker heb-ben een lagere pH-waarde, wat betekent dat kanker zuurder is dan het omliggend weefsel. Bij muizen wisten de onderzoekers de MRI-gevoe-ligheid met ruim 20.000 maal op te voeren, aldus meldt 'Nature Journal'.

Vroeg signaliseringssysteem.

Ze zeiden dat zulk een precisie zou kunnen worden gebruikt om tumoren op te sporen en om te zien of behandelingen effectief werken in een vroe-ger stadium. Momenteel is er geen manier om veilig de verschillen in pH te meten bij patiënten, maar het lokaliseren van deze verzuurde gebieden zou kunnen worden gebruikt om kankervormen op te sporen wanneer deze nog erg klein zijn.

Hoofdonderzoeker Prof. Kevin Brindle van het Cancer Research UK Cambridge Research Institute zei: "Deze techniek zou kunnen worden gebruikt als een hoog gevoelig vroegtijdig waarschuwings-systeem voor de tekenen van kanker. Door gebruikmaking van het natuurlijke pH-balanssysteem van het lichaam hebben we een potentieel veilige manier gevonden om pH te meten om zo te kunnen zien wat er binnenin de patiënt gebeurt."

Reactie op de behandeling.

MRI is in staat om de abnormale pH-waarden die gevonden worden bij kanker op te merken en het is mogelijk dat dit kan worden gebruikt om nauwkeurig aan te duiden waar de ziekte aanwezig is en wanneer deze reageert op behandeling. Met behulp van de MRI-technologie bekeken zij hoeveel van het toegevoegde bicarbonaat was omgezet in koolstofdioxide binnenin de tumor. In meer verzuurde tumoren was meer bicarbonaat omgezet in koolstofdioxide.

Collega-onderzoeker Dr. Ferdia Gallagher zei: "Hoewel we nog in een vroeg stadium zitten, heeft deze techniek, als ze veilig en effectief blijkt te zijn bij kankerpatiënten, de potentie om een cruciaal instrument te zijn bij een vroegtijdige opsporing van kanker - hetgeen vaak de sleutel is tot een succesvolle behandeling."

Dr. Lesley Walker, directeur informatievoorziening kanker van Cancer Research UK zei: "Het is echt belangrijk dat we nieuwe wegen vinden om kanker vroegtijdig te diagnostiseren en om te kijken of de medicijnen goed werken in het lichaam. Dus als klinische experimenten laten zien dat deze techniek net zo veilig en effectief is bij kankerpatiënten als dat we verwachten, dan kan dit een erg bruikbaar instrument zijn in de vroegtijdige opsporing van kanker en vele levens sparen."
www.succesboeken.nl