zaterdag 27 februari 2010

Bruno Groening zijn wonderbaarlijke genezingen!

.
In 1949 beheerst één naam met vette koppen de kranten: Bruno Groening (ook Gröning). Speciale edities worden over hem gedrukt en radio en weekjournaal doen berichtgevingen. Er wordt een bioscoopfilm opgenomen. Waar hij opduikt verzamelen honderden, duizenden, tienduizenden mensen zich om hem heen. Ze komen van overal, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Frankrijk en zelfs de USA. Bruno Groening wordt een wereldgebeuren.
.
Zij die zich om hem heen verzamelen, zijn geen aanhangers, fans of grou-pies, maar zieke mensen. Voor velen is hij de laatste hoop. Door de oorlog terneergeslagen en door artsen opgegeven, kennen ze slechts een wens... gezond worden en Bruno Groening zal hen helpen en hij helpt! Het ongeloof-lijke gebeurt en ontelbare zieken worden gezond, lammen gaan lopen en blinden zien! Ongeneeslijk bestaat niet...... 'God is de grootste arts', sprak hij.
.
OOK NU NOG GENEZING!
Hoe is het mogelijk? Bruno Groening is in 1959 gestorven, maar ook nu nog gebeuren er wonderbaarlijke genezingen. De kracht, die destijds door Bruno Groening werkte, werkt nog steeds. De feiten spreken voor zich: genezin-gen van kanker, angina pectoris, reuma, osteoporose en meer aandoenin-gen, maar ook drugs- andere verslavingen. Artsen bevestigen de successen!
.
DOCUMENTAIRE
Inmiddels is er een bijna vijf uur durende documentaire gemaakt over het fe-nomeen Bruno Groening: http://tinyurl.com/yanw5oe en zijn wonderbaarlijke ge-nezingen. In bijna vijftig steden in Nederland (ook in 2010) worden er regel-matig gratis informatieve bijeenkomsten gehouden en/of wordt de documen-taire over leven en werk van Bruno Groening getoond..... http://tinyurl.com/cyt3df zoals in Rotterdam en Amsterdam (20-21 maart 2010).... http://tinyurl.com/yast2v8
.
Deze documentaire toont op objectieve wijze de (dramatische) gebeurtenis-sen van destijds. Het bevat originele film - geluidsdocumenten, archiefmate-riaal, meer dan 50 getuigen uit die tijd en daarbij nog kostbare speelfilmscè-nes. Dit alles heeft het tot een.... zeer indrukwekkende gebeurtenis gemaakt.
.
VRIENDENKRING
Wereldwijd, meer dan 70 landen waaronder Nederland, bestaat er inmiddels de Bruno Groening-Vriendenkring: http://tinyurl.com/yzbgtcm Onder hen bevin-den zich ook ongeveer zesduizend artsen, natuurgenezers en anderen met een medisch beroep. Zij hebben zich tevens aangesloten bij de 'Medische-Wetenschappelijke Vakgroep' (MWF): http://tinyurl.com/yj4xhaq van de vrienden-kring en hebben zich ten doel gesteld de genezingen op juistheid te onder-zoeken, te controleren- documenteren en verzorgen... wereldwijde lezingen.
.
LEZINGEN ARTSEN
Artsen en genezers van de Medisch Wetenschappelijke Vakgroep (MWF) houden regelmatig lezingen over genezing langs geestelijke weg volgens de leer van Bruno Groening:
http://tinyurl.com/yzh57m7 Genezen personen vertel-len daar hoe zij van psychische, organische en voor een deel zelfs van onge-neeslijke ziekten werden gevrijwaard! Medisch gedocumenteerde genezin-gen worden daarbij getoond en algemeen begrijpelijk uitgelegd. Toehoor-ders hebben de mogelijkheid om de genezende kracht zelf te beleven en vin-den op eenvoudige-natuurlijke wijze toegang tot deze bijzondere krachtbron.
.
MEER INFO
Bruno Groening Vriendenkring Nederland (homepage)........... http://tinyurl.com/yz587nf
Nieuwsbrief (3-2010) Karel & Caroline met Bruno Groening... http://tinyurl.com/yhg533g
Bruno Groening foto’s (Google)................................................. http://tinyurl.com/yllxxek
Bruno Groening video’s (Google)............................................. http://tinyurl.com/yhdx9gl
Lezingen artsen en documentaire (maart-april 2010).............. http://tinyurl.com/yhna5z3
Brief Bruno Groening aan een hulpzoekende.................... http://www.brunogroening.nl/
Documentaire, fenomeen Bruno Gröning (artikel InfoNu.nl)...... http://tinyurl.com/yl4kst6
Hulp en genezing langs geestelijke weg (artikel InfoNu.nl)..... http://tinyurl.com/yje7s7y
Resi Groot over Bruno Groening (artikel Vrouw.nl)................. http://tinyurl.com/ygrojxm
Bruno Groening Vriendenkring Rotterdam.............................. http://tinyurl.com/ya8k5bm
Documentaire in Brussel (februari/maart 2010)........................ http://tinyurl.com/ydrrcch
Wereldwijd stellen bezoekers dezelfde vragen.................... http://tinyurl.com/ydewnqw
Zie verder Google (meer dan 150.000 vermeldingen)............ http://tinyurl.com/y8bshok
.
Hoe voorspelbaar en je kon er op wachten, want ook de anti-kwakkers (VtdK) moesten na-tuurlijk hun visie omtrent Bruno Groening profileren middels hun verwerpelijke gedachten-goed: http://tinyurl.com/yf5ljuz De VtdK waarover Mr.N.H. de Vries (oud-rechter) op treffen-de en niet mis te verstane bewoordingen schreef (boodschap journalistiek Nederland)........
.
Leent Uw oor niet meer voor de huiveringwekkende propaganda van de Vereniging tegen de Kwakzalverij voor een totalitaire geneeskunde, die, met terzijdestelling van de publieke beschaving, tot stand moet komen. Doorziet, geachte journalisten, hoezeer U voortdurend dreigt te worden misleid en weest dus geen boodschapper meer van deze vereniging welker verderfelijke ideeen de Nederlandse patient voor jaren op achterstand zetten. Lees eventueel zijn gehele boodschap aan journalistiek Nederland......
http://tinyurl.com/y8tptvu
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.: www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmas-ter van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor alle verdere informatie!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.succesboeken.nl