woensdag 10 december 2008

Gc-MAF injecties zijn... 100% effectief bij kanker!

.
......................... LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 12 november 2011.........................
.
Injecties met Gc-MAF, een vitamine-D verbindend eiwit, werken zeer effectief (100% genezing bij 40 kankerpatienten) als vernietiging van en bescherming tegen terugkeer van ondermeer darm- prostaat- en borstkanker, zo is ge-bleken uit drie los van elkaar staande studies. Gc-MAF speelt ook een gene-zende rol bij HIV-AIDS en COPD (chronische longaandoening) en ernstige ver-wondingen. Gc-MAF lijkt ook een bepalende rol te spelen bij herstel van im-muunziektes en activering van..... het eigen immuun oftewel afweersysteem.
.
Het wondermiddel kreeg de medische benaming Gc-Maf en is een natuurlijk geproduceerde molecule waarin glucose en eiwit vermengd worden. Uit Japans onderzoek blijkt nu dat de therapie binnen het jaar alle kankercellen van 40 patienten vernietigde, en terugkerende cellen ook later, na de officiele genezing, afstootte. De resultaten, die onlangs gepubliceerd werden in het ‘International Journal of Cancer’, kunnen een DOORBRAAK betekenen als succes ook bij een... (representatief) grotere groep mensen wordt bewezen.
.
Voorlopig werd er enkel onderzoek gedaan op patienten met prostaat- borst- en darmkanker, maar het team van Dr. Nobuto Yamamoto is ervan overtuigd dat Gc-Maf ook andere en meer agressievere vormen van kanker, zoals bij-voorbeeld leukemie en vergelijkbare soorten......... succesvol kan bestrijden.
.
Bij darmkankerpatienten vernietigde de therapie alle tumorcellen na 35 tot 50 wekelijkse injecties. De tumoren van de zestien prostaatkankerpatienten wa-ren na 14 tot 25 weken geelimineerd, en bij de zestien borstkanker-patienten was er sprake van succes na een periode, die lag tussen de 32 en 45 weken.
.
OPMERKELIJK: bij geen enkele patient was er sprake van een terugkeer van de kanker (recedief) in de eerste zeven jaar na de succesvolle behandeling en er werden gedurende die periode.. ook geen bijwerkingen waargenomen!
.
Injecties met Gc-MAF, een vitamine-D3 bindend glyco-protein (een molecule met een glucose - suiker - en eiwit component) zijn dus 100% effectief in het volledig vernietigen van kankercellen binnen een jaar (maximaal) en de kanker komt jaren later zelfs niet meer terug als dit wekelijks wordt gegeven, al of niet na een operatieve ingreep, bij verschillende vormen van kanker. Dat blijkt uit een aantal studies recent uitgevoerd door Japanse onderzoekers bij respectievelijk prostaatkanker, borstkanker en darmkanker. Maar ook andere studies wijzen, volgens de Japanse onderzoekers, uit dat Gc-MAF werkt bij nagenoeg alle vormen van kanker, zelfs bij bloedkankersoorten zoals leukemie!
.
De kosten van deze aanpak bedragen circa € 120,00 per injectie en gemiddeld heeft iemand zo'n 35 (wekelijkse) injecties nodig. Daarbij komen dan nog wel de kosten van de artsen, ziekenhuisbezoek en het maken van scans. Het lijkt een betaalbare aanpak, zeker als je bedenkt dat er geen bijkomende kosten zijn voor bestrijding van infecties en andere bijwerkingen, terwijl de kwaliteit van leven uitstekend blijft zoals gebleken bij alle deelnemende kankerpatienten. De 100% effectieviteit van Gc-MAF is dus verbijsterend!!!
.
Verder bleken de kankerpatienten beschermd tegen verlaagde bloedwaarden en/of in-fecties. Eerdere studies (al vanaf 1993 publiceren Japanse onderzoekers regelmatig over deze aanpak) hebben al aangetoond dat deze methode volledig veilig is. Citaat uit het abstract van de borstkankerstudie (International Journal Cancer, 15 januari 2008; 122(2):461-7): Na 16-22 weken van injecties met Gc-MAF vielen de hoeveelheid NAGALASE enzymen (alpha-N-acetylgalactosaminidase) terug tot het niveau van een gezond mens, welke erop duidt dat de tumoren volledig zijn geëlimineerd, aldus de onder-zoekers. De behandeling was volledig succesvol, het werkte 100% bij de 16 kankerpa-tienten uit de studie en er waren geen recidieven noch bijwerkingen over deze periode!!!
.
Dit is toch wel een zeer hoopvolle ontwikkeling alleen is het wel vreemd dat er in Nederland nog niets over in de media is verschenen in tegenstelling tot Belgie (december 2008), ondermeer 'Gazet van Antwerpen' en 'Het Laatste Nieuws'. Ook de Nederlandse oncologen..... zwijgen (nog steeds) in alle talen!
.
Voor meer Gc-MAF info: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/232471 (offline, aug. 2011), bij 'Kanker Actueel' en http://www.lewrockwell.com/sardi/sardi84.html (Engels). Was u van deze, toch zeer belangrijke informatie, op de hoogte? Wij denken en weten bijna zeker van niet, want er is nagenoeg geen media aandacht voor geweest en dat is toch onbegrijpelijk! Toch media-manipulatie? Trek uw eigen conclusies maar!.Ook bij deze, recent achterhaalde, Engelstalige-web-site (forum) veel info: http://www.godlikeproductions.com:80/forum1/message552963/pg1
.
Zie ook mijn (actuele) dossier Gc-MAF op 'wapens in de strijd tegen kanker'.
.
Correspondence to Dr. N.Yamamoto: Division of Cancer and Molecular Immu-nology, Socrates Institute for Therapeutic Immunology, 1040 66th Ave, Philadelphia, PA 19126-3305, USA. E-mail Dr. Yamamoto: nobutoyama@verizon.net
Hier een foto van Dr. Nobuto Yamamoto tijdens een 'Cancer Congress' (2008).
.
.MAAR VITAMINE-D3 DOET NOG (VEEL) MEER. ZIE MIJN DOSSIERS OP 2e WEBLOG
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.: www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor verdere info effectieve behandelingen!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

zaterdag 6 december 2008

Weerwoord Dr.Biochem op VtdK Telegraaf-artikel

.
Weerwoord Dr. Ben Biochem op VtdK Telegraaf-artikel (25-11-2008)!
.
Commentaar van Dr. Ben Biochem (pseudoniem voor een strijdbare 84-jarige integere wetenschapper) op een artikel ‘Zelfreinigend Vermogen’ van oud-hoogleraar psychologie prof. dr. Frits van Dam (secretaris VtdK) in ‘De Telegraaf ‘ (pagina T18) van 25 november 2008. Link Telegraaf-artikel niet voorhanden, wel commentaar IOCOB: http://www.iocob.nl/tegengif/vereniging-tegen-kwakzalverij-gaat-rose.html

Geregeld is er wel iemand die voor de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) een artikel schrijft, maar ik als 84-jarige, voormalig cellulair biochemicus (destijds nog zonder computer) en verantwoordelijk geweest voor de eindcontrole van farmaceutische/ medicamenteuze samenstellingen, verwondert en ergert zich er tomeloos over dat er mensen zijn, die zelfs professor en gepromoveerd doctor zijn, die zich permitteren commentaar te leveren over een materie die hen geheel vreemd is. Nu krijgt de orthomoleculaire arts Engelbert Valstar, een zeer integer persoon, en een aantal andere, niet met name genoemde artsen, die zich hebben bezighouden met de zaak Sylvia Millecam, weer de zoveelste natrap.

Naar mijn mening, als systemisch biochemicus, plast de schrijver (Frits van Dam), die zelfs Jomanda erbij haalt om veelzeggend naar voren te komen, geheel naast het potje. De arts Engelbert Valstar alswel Dr.Simoncini uit Italie hebben groot gelijk dat ze met natriumbicarbonaat werken tegen kanker. Zij tonen respect te hebben voor het wezen “mens” en al of niet protocollair, het is de stof die samen met CO2 + H2O het HCO3 vormt als buffer in de pH-waarde van plasma en interstitieel vocht.

.
Het is een open systeem en het component dat de buffer vormt is CO2 dat een zuur anhydride is maar geen zuur! Gezond bloed heeft een pH-waarde van zo’n 7,4 (negatieve logarithme van een waterstof ionen concentratie). Bij verhoogde zuurgraad zakt de pH-waarde beneden 7 pH dat het metabolisme vrij spel geeft tot vorming van cellulaire kankergroei. Wanneer Valstar, wat Dr.Simoncini al bewezen heeft, de bloed pH-waarde tot correctie brengt (7,4), dan loont het de moeite anti-oxidanten in te zetten als Super Oxide Dismutase, Catalase, gereduceerd Glutathion, N-acetyl-L-cysteine of L-methionine, opdat de cellen zich kunnen bevrijden van kankergroei. Tot nog toe beperkt de reguliere geneesKUNDE zich uitsluitend tot vernietiging van kankercellen met medeneming (vernietiging) van gezonde cellen.

Het is heel eenvoudig (althans voor mij als cellulair biochemicus) want de Henderson-Hasselbalch equation is als volgt:
pH = pK1 + log. [HCO3] = pK2 + log. [HP04] = pK3 = log. [protein]
[CO2] [H2P04] [Hprotein]

Dit is de sleutel tot de greep op het zuur-base evenwicht van het lichaam en wat is daaraan verkeerd? Misschien dat een psycholoog, zoals Frits van Dam, dit abracadabra vindt (het zij zo), maar een zuur-base balans speelt evenzo een rol in de debiliteit van het menselijk lichaam. Echter als men alleen maar praatjes verkondigd over collegea die het juiste met zijn medemens voorheeft blijven psychoten en psychopaten vrijelijk rondlopen bij gebrek aan een juiste medicus die dit wel kan, wil en durft te verwoorden.

.
Het VtdK en ook psychologen zouden er goed aan doen eens een medisch fysiologisch naslagwerk te raadplegen, zonder zo maar uit de nek te kletsen! De regulieren hekelen maar al te vaak alternatieven die niet deugen maar in werkelijkheid vaak meer hersens schijnen te bezitten dan de schavuiten van de VtdK die een mens al-leen tot genezing probeert te brengen met woorden maar zonder daden. Misschien hei-ligt het de wetenschap dat, zolang niemand kanker kan genezen..., ‘pecunia non o’let?

Dr. Ben Biochem (pseudoniem)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originele publicaties van deze berichten in mijn/ons (webmaster/WWK) bezit.
Telegraaf-artikel is ook te vinden op de website van de VtdK, maar die willen
wij zeker niet promoten. Meer info op: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heksenjacht homeopatische/alternatieve artsen!

.
HEKSENJACHT HOMEOPATHISCHE/ALTERNATIEVE ARTSEN! EEN WEERWOORD!

In dagblad ‘De Gelderlander’ stond zaterdag 8 november 2008 (pagina 19/Opinie) een artikel/analyse van Dr. Michel de Sonneville. Link Gelderlander niet voorhanden, wel naar het artikel in Tubantia:
http://www.tctubantia.nl/algemeen/opinie/4004019/Homeopaat-ten-onrechte-verguisd.ece

De evaluatie van de wet BIG WORDT MISBRUIKT om homeopathische/alternatieve artsen hun titel te ontnemen. Het belang van de patienten wordt vergeten. De (heksen)jacht is geopend. Anno 2008 dreigen homeopatische en andere alternatieve artsen hun artsentitel te verliezen als ze zich niet conformeren aan de ideeen van de reguliere geneeskunde.

In het buitenland wordt met verbazing naar Nederland gekeken. Het eens zo liberale en vrijzinnige land lijkt terug te vallen naar de middeleeuwen waar heksenjachten gebruikelijk waren en Galileo op de brandstapel dreigde te eindigen omdat men zijn vooruitstrevende ideeen niet begreep vanuit de werkelijkheid die men dacht te kennen.

Wat is er aan de hand? De wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) werd in het leven geroepen om de kwaliteit in de gezondheidszorg te waarborgen. Een BIG-registratie is een kwaliteitswaarborg. Dit is belangrijk voor de patient, zo kan hij een betrouwbare behandelaar herkennen. De wet BIG heeft mede een aanzet gegeven tot kwaliteitsverbetering van de opleiding en praktijkorganisatie, van zowel regulier als alternatief. Nu het tijd is om de wet BIG te evalueren en optimaliseren, dreigt minister Klink van Volksgezonheid deze wet te gebruiken om alle alternatieve artsen uit de gezondheidszorg te verwijderen. Hij stelt tot verbazing van zowel de alternatieve artsen als hun patienten dat de tijd die deze artsen aan hun patienten besteden geen ‘echte geneeskunde’ is, en daarmee geen geneeskunde. Op grond daarvan zal hun BIG-registratie niet kunnen worden verlengd. Daarbij probeert hij ook nog zijn mening te gebruiken om alternatieve artsen BTW-plichtig te maken.

Dit gaat volledig in tegen de publieke opinie in Nederland. Zo prefereert een meerderheid van de ouders voor hun kind een homeopathische behandeling boven een reguliere. Tweederde van de Nederlanders heeft homeopatische geneesmiddelen in huis en is tevreden over het gebruik. Per jaar zijn er 14 miljoen consulten bij alternatieve behandelaars. En dat gebeurt niet voor niets: blijkbaar worden ze regulier niet goed geholpen. Maar deze patienten worden door beleidsmakers en bestuurders totaal niet serieus genomen. Wat alternatieve artsen doen, wordt de laatste jaren op subtiele en minder subtiele manieren in een negatief daglicht gesteld, en daarmee worden patienten voor joker gezet.

Hoe is dit mogelijk? De top van het ministerie van Volksgezondheid bestaat uit mensen die sterk gekant zijn tegen de alternatieve geneeswijzen. Een aantal van hen is lid of sympathisant van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK), getuige het feit dat indertijd minister Hoogervorst en de inspecteur-generaal spraken op een symposium van deze tendentieuze vereniging. Hun leden proberen als fanatieke vervolgers alles uit te bannen wat in hun ogen niet kan bestaan. Zelfs wordt getracht wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve geneeswijzen tegen te houden.

Bijna had de rector magnificus van de Vrije Universiteit de meester Kackadorisprijs gekregen omdat hij meedoet aan een onderzoek naar de werking van alternatieve geneeskunde. Dit toont hun eenzijdigheid en fanatisme. Het heeft niets te maken met wetenschap en er wordt niet naar een oplossing gezocht. Al met al is de sfeer in Nederland nu zo dat niet het wetenschappelijk bewijs het uitgangspunt is, maar het idee dat bijvoorbeeld middelen die alternatief/homeopatisch gebruikt worden niet kunnen werken. Niet het bewijs maar het vooroordeel telt.

Een treffend voorbeeld is een uitspraak van professor Vandenbroucke, die stelt dat de review aantoont dat homeopathie/alternatief werkt, maar dat dit niet geaccepteerd kan worden: “Aanvaarding leidt tot het verwerpen van een heel bouwwerk van chemisch en fysisch inzicht waarop meer berust dan alleen geneeskunde. Die prijs is gewoon te hoog. Aan dat dogma blijven we dus vasthouden, en we stellen ons dan liever kritisch op tegenover de zogenaamde feiten. Van homeopathie is zowel de methode als de werkzaamheid van de middelen allang bewezen. Ook is het effect klinisch geverifeerd in dubbelblind onderzoek. Door dit te blijven ontkennen, strooien tegenstanders van alternatieve geneeswijzen het publiek dus zand in de ogen.

Intussen stijgen de kosten van de gezondheidszorg enorm. Deze kosten kunnen veel beter in de hand worden gehouden als onderzoekers meer aandacht zouden besteden aan de ontwikkeling van de financieel aantrekkelijker alternatieve geneeswijzen. Niet voor niets roept de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) na uitgebreid onderzoek op wereldschaal op tot het bevorderen van de alternatieve methoden.

Het ergste is dat vele (chronisch) zieken -in Nederland zijn er bijvoorbeeld alleen al 2,3 miljoen reumapatienten - niet kunnen worden genezen door het reguliere medische circuit.Vervolgens wordt hen de hulp door het alternatieve circuit ontnomen, terwijl juist chronisch zieken vaak met veel succes gebruik maken van alternatieve behandelingen.

En wie praat er over de zeker 3.500 mensen die per jaar in Nederland sterven als direct gevolg van de bijwerkingen van medicijnen? En de ruim 1.700 doden per jaar die het gevolg zijn van medische missers? Het steeds weer terugkomen op de zaak Millecam van zes jaar geleden bewijst dat alternatieve artsen hun patienten veel en veel minder schade berokkenen dan de gevestigde collega’s. Dit is blijkbaar de enige zaak in al die tijd. Er wordt duidelijk met twee maten gemeten!

Voor ontwikkeling is openheid nodig. De Nederlandse maatschappij heeft de plicht beleidsmakers tot de orde te roepen, wederzijds respect te bevorderen, polarisering om te buigen tot integratie en keuzevrijheid te garanderen. Het belang van de patient dient het uitgangspunt te zijn. We zijn de middeleeuwen toch voorbij?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. M. de Sonnaville, arts centrum voor geneeswijzen Centaurea, Apeldoorn.

Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K: www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor meer info.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.succesboeken.nl