woensdag 10 december 2008

Gc-MAF injecties zijn... 100% effectief bij kanker!

.
......................... LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 12 november 2011.........................
.
Injecties met Gc-MAF, een vitamine-D verbindend eiwit, werken zeer effectief (100% genezing bij 40 kankerpatienten) als vernietiging van en bescherming tegen terugkeer van ondermeer darm- prostaat- en borstkanker, zo is ge-bleken uit drie los van elkaar staande studies. Gc-MAF speelt ook een gene-zende rol bij HIV-AIDS en COPD (chronische longaandoening) en ernstige ver-wondingen. Gc-MAF lijkt ook een bepalende rol te spelen bij herstel van im-muunziektes en activering van..... het eigen immuun oftewel afweersysteem.
.
Het wondermiddel kreeg de medische benaming Gc-Maf en is een natuurlijk geproduceerde molecule waarin glucose en eiwit vermengd worden. Uit Japans onderzoek blijkt nu dat de therapie binnen het jaar alle kankercellen van 40 patienten vernietigde, en terugkerende cellen ook later, na de officiele genezing, afstootte. De resultaten, die onlangs gepubliceerd werden in het ‘International Journal of Cancer’, kunnen een DOORBRAAK betekenen als succes ook bij een... (representatief) grotere groep mensen wordt bewezen.
.
Voorlopig werd er enkel onderzoek gedaan op patienten met prostaat- borst- en darmkanker, maar het team van Dr. Nobuto Yamamoto is ervan overtuigd dat Gc-Maf ook andere en meer agressievere vormen van kanker, zoals bij-voorbeeld leukemie en vergelijkbare soorten......... succesvol kan bestrijden.
.
Bij darmkankerpatienten vernietigde de therapie alle tumorcellen na 35 tot 50 wekelijkse injecties. De tumoren van de zestien prostaatkankerpatienten wa-ren na 14 tot 25 weken geelimineerd, en bij de zestien borstkanker-patienten was er sprake van succes na een periode, die lag tussen de 32 en 45 weken.
.
OPMERKELIJK: bij geen enkele patient was er sprake van een terugkeer van de kanker (recedief) in de eerste zeven jaar na de succesvolle behandeling en er werden gedurende die periode.. ook geen bijwerkingen waargenomen!
.
Injecties met Gc-MAF, een vitamine-D3 bindend glyco-protein (een molecule met een glucose - suiker - en eiwit component) zijn dus 100% effectief in het volledig vernietigen van kankercellen binnen een jaar (maximaal) en de kanker komt jaren later zelfs niet meer terug als dit wekelijks wordt gegeven, al of niet na een operatieve ingreep, bij verschillende vormen van kanker. Dat blijkt uit een aantal studies recent uitgevoerd door Japanse onderzoekers bij respectievelijk prostaatkanker, borstkanker en darmkanker. Maar ook andere studies wijzen, volgens de Japanse onderzoekers, uit dat Gc-MAF werkt bij nagenoeg alle vormen van kanker, zelfs bij bloedkankersoorten zoals leukemie!
.
De kosten van deze aanpak bedragen circa € 120,00 per injectie en gemiddeld heeft iemand zo'n 35 (wekelijkse) injecties nodig. Daarbij komen dan nog wel de kosten van de artsen, ziekenhuisbezoek en het maken van scans. Het lijkt een betaalbare aanpak, zeker als je bedenkt dat er geen bijkomende kosten zijn voor bestrijding van infecties en andere bijwerkingen, terwijl de kwaliteit van leven uitstekend blijft zoals gebleken bij alle deelnemende kankerpatienten. De 100% effectieviteit van Gc-MAF is dus verbijsterend!!!
.
Verder bleken de kankerpatienten beschermd tegen verlaagde bloedwaarden en/of in-fecties. Eerdere studies (al vanaf 1993 publiceren Japanse onderzoekers regelmatig over deze aanpak) hebben al aangetoond dat deze methode volledig veilig is. Citaat uit het abstract van de borstkankerstudie (International Journal Cancer, 15 januari 2008; 122(2):461-7): Na 16-22 weken van injecties met Gc-MAF vielen de hoeveelheid NAGALASE enzymen (alpha-N-acetylgalactosaminidase) terug tot het niveau van een gezond mens, welke erop duidt dat de tumoren volledig zijn geëlimineerd, aldus de onder-zoekers. De behandeling was volledig succesvol, het werkte 100% bij de 16 kankerpa-tienten uit de studie en er waren geen recidieven noch bijwerkingen over deze periode!!!
.
Dit is toch wel een zeer hoopvolle ontwikkeling alleen is het wel vreemd dat er in Nederland nog niets over in de media is verschenen in tegenstelling tot Belgie (december 2008), ondermeer 'Gazet van Antwerpen' en 'Het Laatste Nieuws'. Ook de Nederlandse oncologen..... zwijgen (nog steeds) in alle talen!
.
Voor meer Gc-MAF info: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/232471 (offline, aug. 2011), bij 'Kanker Actueel' en http://www.lewrockwell.com/sardi/sardi84.html (Engels). Was u van deze, toch zeer belangrijke informatie, op de hoogte? Wij denken en weten bijna zeker van niet, want er is nagenoeg geen media aandacht voor geweest en dat is toch onbegrijpelijk! Toch media-manipulatie? Trek uw eigen conclusies maar!.Ook bij deze, recent achterhaalde, Engelstalige-web-site (forum) veel info: http://www.godlikeproductions.com:80/forum1/message552963/pg1
.
Zie ook mijn (actuele) dossier Gc-MAF op 'wapens in de strijd tegen kanker'.
.
Correspondence to Dr. N.Yamamoto: Division of Cancer and Molecular Immu-nology, Socrates Institute for Therapeutic Immunology, 1040 66th Ave, Philadelphia, PA 19126-3305, USA. E-mail Dr. Yamamoto: nobutoyama@verizon.net
Hier een foto van Dr. Nobuto Yamamoto tijdens een 'Cancer Congress' (2008).
.
.MAAR VITAMINE-D3 DOET NOG (VEEL) MEER. ZIE MIJN DOSSIERS OP 2e WEBLOG
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.: www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor verdere info effectieve behandelingen!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

zaterdag 6 december 2008

Weerwoord Dr.Biochem op VtdK Telegraaf-artikel

.
Weerwoord Dr. Ben Biochem op VtdK Telegraaf-artikel (25-11-2008)!
.
Commentaar van Dr. Ben Biochem (pseudoniem voor een strijdbare 84-jarige integere wetenschapper) op een artikel ‘Zelfreinigend Vermogen’ van oud-hoogleraar psychologie prof. dr. Frits van Dam (secretaris VtdK) in ‘De Telegraaf ‘ (pagina T18) van 25 november 2008. Link Telegraaf-artikel niet voorhanden, wel commentaar IOCOB: http://www.iocob.nl/tegengif/vereniging-tegen-kwakzalverij-gaat-rose.html

Geregeld is er wel iemand die voor de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) een artikel schrijft, maar ik als 84-jarige, voormalig cellulair biochemicus (destijds nog zonder computer) en verantwoordelijk geweest voor de eindcontrole van farmaceutische/ medicamenteuze samenstellingen, verwondert en ergert zich er tomeloos over dat er mensen zijn, die zelfs professor en gepromoveerd doctor zijn, die zich permitteren commentaar te leveren over een materie die hen geheel vreemd is. Nu krijgt de orthomoleculaire arts Engelbert Valstar, een zeer integer persoon, en een aantal andere, niet met name genoemde artsen, die zich hebben bezighouden met de zaak Sylvia Millecam, weer de zoveelste natrap.

Naar mijn mening, als systemisch biochemicus, plast de schrijver (Frits van Dam), die zelfs Jomanda erbij haalt om veelzeggend naar voren te komen, geheel naast het potje. De arts Engelbert Valstar alswel Dr.Simoncini uit Italie hebben groot gelijk dat ze met natriumbicarbonaat werken tegen kanker. Zij tonen respect te hebben voor het wezen “mens” en al of niet protocollair, het is de stof die samen met CO2 + H2O het HCO3 vormt als buffer in de pH-waarde van plasma en interstitieel vocht.

.
Het is een open systeem en het component dat de buffer vormt is CO2 dat een zuur anhydride is maar geen zuur! Gezond bloed heeft een pH-waarde van zo’n 7,4 (negatieve logarithme van een waterstof ionen concentratie). Bij verhoogde zuurgraad zakt de pH-waarde beneden 7 pH dat het metabolisme vrij spel geeft tot vorming van cellulaire kankergroei. Wanneer Valstar, wat Dr.Simoncini al bewezen heeft, de bloed pH-waarde tot correctie brengt (7,4), dan loont het de moeite anti-oxidanten in te zetten als Super Oxide Dismutase, Catalase, gereduceerd Glutathion, N-acetyl-L-cysteine of L-methionine, opdat de cellen zich kunnen bevrijden van kankergroei. Tot nog toe beperkt de reguliere geneesKUNDE zich uitsluitend tot vernietiging van kankercellen met medeneming (vernietiging) van gezonde cellen.

Het is heel eenvoudig (althans voor mij als cellulair biochemicus) want de Henderson-Hasselbalch equation is als volgt:
pH = pK1 + log. [HCO3] = pK2 + log. [HP04] = pK3 = log. [protein]
[CO2] [H2P04] [Hprotein]

Dit is de sleutel tot de greep op het zuur-base evenwicht van het lichaam en wat is daaraan verkeerd? Misschien dat een psycholoog, zoals Frits van Dam, dit abracadabra vindt (het zij zo), maar een zuur-base balans speelt evenzo een rol in de debiliteit van het menselijk lichaam. Echter als men alleen maar praatjes verkondigd over collegea die het juiste met zijn medemens voorheeft blijven psychoten en psychopaten vrijelijk rondlopen bij gebrek aan een juiste medicus die dit wel kan, wil en durft te verwoorden.

.
Het VtdK en ook psychologen zouden er goed aan doen eens een medisch fysiologisch naslagwerk te raadplegen, zonder zo maar uit de nek te kletsen! De regulieren hekelen maar al te vaak alternatieven die niet deugen maar in werkelijkheid vaak meer hersens schijnen te bezitten dan de schavuiten van de VtdK die een mens al-leen tot genezing probeert te brengen met woorden maar zonder daden. Misschien hei-ligt het de wetenschap dat, zolang niemand kanker kan genezen..., ‘pecunia non o’let?

Dr. Ben Biochem (pseudoniem)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originele publicaties van deze berichten in mijn/ons (webmaster/WWK) bezit.
Telegraaf-artikel is ook te vinden op de website van de VtdK, maar die willen
wij zeker niet promoten. Meer info op: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heksenjacht homeopatische/alternatieve artsen!

.
HEKSENJACHT HOMEOPATHISCHE/ALTERNATIEVE ARTSEN! EEN WEERWOORD!

In dagblad ‘De Gelderlander’ stond zaterdag 8 november 2008 (pagina 19/Opinie) een artikel/analyse van Dr. Michel de Sonneville. Link Gelderlander niet voorhanden, wel naar het artikel in Tubantia:
http://www.tctubantia.nl/algemeen/opinie/4004019/Homeopaat-ten-onrechte-verguisd.ece

De evaluatie van de wet BIG WORDT MISBRUIKT om homeopathische/alternatieve artsen hun titel te ontnemen. Het belang van de patienten wordt vergeten. De (heksen)jacht is geopend. Anno 2008 dreigen homeopatische en andere alternatieve artsen hun artsentitel te verliezen als ze zich niet conformeren aan de ideeen van de reguliere geneeskunde.

In het buitenland wordt met verbazing naar Nederland gekeken. Het eens zo liberale en vrijzinnige land lijkt terug te vallen naar de middeleeuwen waar heksenjachten gebruikelijk waren en Galileo op de brandstapel dreigde te eindigen omdat men zijn vooruitstrevende ideeen niet begreep vanuit de werkelijkheid die men dacht te kennen.

Wat is er aan de hand? De wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) werd in het leven geroepen om de kwaliteit in de gezondheidszorg te waarborgen. Een BIG-registratie is een kwaliteitswaarborg. Dit is belangrijk voor de patient, zo kan hij een betrouwbare behandelaar herkennen. De wet BIG heeft mede een aanzet gegeven tot kwaliteitsverbetering van de opleiding en praktijkorganisatie, van zowel regulier als alternatief. Nu het tijd is om de wet BIG te evalueren en optimaliseren, dreigt minister Klink van Volksgezonheid deze wet te gebruiken om alle alternatieve artsen uit de gezondheidszorg te verwijderen. Hij stelt tot verbazing van zowel de alternatieve artsen als hun patienten dat de tijd die deze artsen aan hun patienten besteden geen ‘echte geneeskunde’ is, en daarmee geen geneeskunde. Op grond daarvan zal hun BIG-registratie niet kunnen worden verlengd. Daarbij probeert hij ook nog zijn mening te gebruiken om alternatieve artsen BTW-plichtig te maken.

Dit gaat volledig in tegen de publieke opinie in Nederland. Zo prefereert een meerderheid van de ouders voor hun kind een homeopathische behandeling boven een reguliere. Tweederde van de Nederlanders heeft homeopatische geneesmiddelen in huis en is tevreden over het gebruik. Per jaar zijn er 14 miljoen consulten bij alternatieve behandelaars. En dat gebeurt niet voor niets: blijkbaar worden ze regulier niet goed geholpen. Maar deze patienten worden door beleidsmakers en bestuurders totaal niet serieus genomen. Wat alternatieve artsen doen, wordt de laatste jaren op subtiele en minder subtiele manieren in een negatief daglicht gesteld, en daarmee worden patienten voor joker gezet.

Hoe is dit mogelijk? De top van het ministerie van Volksgezondheid bestaat uit mensen die sterk gekant zijn tegen de alternatieve geneeswijzen. Een aantal van hen is lid of sympathisant van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK), getuige het feit dat indertijd minister Hoogervorst en de inspecteur-generaal spraken op een symposium van deze tendentieuze vereniging. Hun leden proberen als fanatieke vervolgers alles uit te bannen wat in hun ogen niet kan bestaan. Zelfs wordt getracht wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve geneeswijzen tegen te houden.

Bijna had de rector magnificus van de Vrije Universiteit de meester Kackadorisprijs gekregen omdat hij meedoet aan een onderzoek naar de werking van alternatieve geneeskunde. Dit toont hun eenzijdigheid en fanatisme. Het heeft niets te maken met wetenschap en er wordt niet naar een oplossing gezocht. Al met al is de sfeer in Nederland nu zo dat niet het wetenschappelijk bewijs het uitgangspunt is, maar het idee dat bijvoorbeeld middelen die alternatief/homeopatisch gebruikt worden niet kunnen werken. Niet het bewijs maar het vooroordeel telt.

Een treffend voorbeeld is een uitspraak van professor Vandenbroucke, die stelt dat de review aantoont dat homeopathie/alternatief werkt, maar dat dit niet geaccepteerd kan worden: “Aanvaarding leidt tot het verwerpen van een heel bouwwerk van chemisch en fysisch inzicht waarop meer berust dan alleen geneeskunde. Die prijs is gewoon te hoog. Aan dat dogma blijven we dus vasthouden, en we stellen ons dan liever kritisch op tegenover de zogenaamde feiten. Van homeopathie is zowel de methode als de werkzaamheid van de middelen allang bewezen. Ook is het effect klinisch geverifeerd in dubbelblind onderzoek. Door dit te blijven ontkennen, strooien tegenstanders van alternatieve geneeswijzen het publiek dus zand in de ogen.

Intussen stijgen de kosten van de gezondheidszorg enorm. Deze kosten kunnen veel beter in de hand worden gehouden als onderzoekers meer aandacht zouden besteden aan de ontwikkeling van de financieel aantrekkelijker alternatieve geneeswijzen. Niet voor niets roept de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) na uitgebreid onderzoek op wereldschaal op tot het bevorderen van de alternatieve methoden.

Het ergste is dat vele (chronisch) zieken -in Nederland zijn er bijvoorbeeld alleen al 2,3 miljoen reumapatienten - niet kunnen worden genezen door het reguliere medische circuit.Vervolgens wordt hen de hulp door het alternatieve circuit ontnomen, terwijl juist chronisch zieken vaak met veel succes gebruik maken van alternatieve behandelingen.

En wie praat er over de zeker 3.500 mensen die per jaar in Nederland sterven als direct gevolg van de bijwerkingen van medicijnen? En de ruim 1.700 doden per jaar die het gevolg zijn van medische missers? Het steeds weer terugkomen op de zaak Millecam van zes jaar geleden bewijst dat alternatieve artsen hun patienten veel en veel minder schade berokkenen dan de gevestigde collega’s. Dit is blijkbaar de enige zaak in al die tijd. Er wordt duidelijk met twee maten gemeten!

Voor ontwikkeling is openheid nodig. De Nederlandse maatschappij heeft de plicht beleidsmakers tot de orde te roepen, wederzijds respect te bevorderen, polarisering om te buigen tot integratie en keuzevrijheid te garanderen. Het belang van de patient dient het uitgangspunt te zijn. We zijn de middeleeuwen toch voorbij?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. M. de Sonnaville, arts centrum voor geneeswijzen Centaurea, Apeldoorn.

Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K: www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor meer info.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

woensdag 29 oktober 2008

Dr.W.Huppes start zelfhulpgroep kankerpatienten

.
Dr. Wim Huppes, internist, biotechnoloog, filosoof en (prostaat) kankerpatient start zelfhulpgroep met DCA (dichloorazijn) voor uitbehandelde kankerpa-tienten. Hij treed op als prive persoon zonder banden met officiële instanties.
.
1. Oprichting zelfhulpgroep
Wim Huppes besluit tot oprichting van een zelfhulpgroep tegen kanker. Hij treedt op als privé persoon, zonder banden met officiële instanties.
Mensen met terminale kanker kunnen lid worden van de zelfhulpgroep. Zij wisselen met elkaar informatie uit. Zij onderzoeken of de behandeling met dichloorazijn en HAART hen helpt hun kanker te bestrijden. Wim Huppes is lid als patiënt. Hij heeft prostaatkanker.

.
Leden wordt aangemoedigd ook andere wegen tot genezing te zoeken. Informatie over de behandelingen van de leden zal worden bijgehouden. Mochten er aanwijzingen zijn dat een bepaalde vorm van behandeling tot genezing kan leiden dan worden de leden daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
.
Op de website: http://www.thedcasite.com/ wordt de literatuur redelijk bijgehouden. Er is daar melding gemaakt over gunstige werking van dichloorazijn (DCA) in combinatie met bestraling bij sommige vormen van prostaatkanker. Er is daar meer literatuur die aannemelijk maakt dat DCA gecombineerd moet worden met andere middelen om te kunnen genezen van kanker. DCA heeft een nieuw werkingsmechanisme. Het legt de energievoorziening van de kankercel plat. Andere middelen werken anders, en ver-hogen daarbij vaak de energiebehoefte van een kankercel. Combinatie zou dus gunstig zijn. Het is denkbaar dat palliatieve chemotherapie wordt gecombineerd met DCA.
.
Mensen zullen ook verschillende dosis DCA uitproberen, gaande van twee maal daags 200mg, eenmaal daags 400 mg, tot hogere dosis tot enkele grammen enkele malen per week. Hierover de resultaten te horen is ook voor andere gebruikers interessant.
.
2. Doel
Met de opgerichte zelfhulpgroep voor mensen met terminale kanker, die regulier zijn uitbehandeld, zoeken naar een behandeling die minstens vijf procent kans geeft op vijfjaarsoverleving. Het korte termijn doel is om bij één of meer mensen met terminale kanker een complete respons (remissie) te krijgen, waarbij de kanker verdwenen lijkt te zijn of verdwenen is.
.
3. Leden en facilitatieteam
Facilitatieteam bestaat uit aangesloten mensen die meehelpen de zelfhulpgroep vorm te geven. Hierop staat bij oprichting 1 persoon, die anoniem wil blijven. Oprichting was op 16 oktober 2008. Bij unanieme beslissing van andere leden en Wim Huppes kunnen andere personen tot het facilitatieteam toetreden.

3.1 Insluiting nieuwe leden
3.1.1 Regulier uitbehandeld
De deelnemer is uitbehandeld door de reguliere geneesheren, als de reguliere geneeskunde minder kans biedt dan vijf procent op vijfjaarsoverleving. Kandidaat deelnemers van de zelfhulpgroep moeten verklaren dat hun artsen hen geen zinvolle behandeling hebben te bieden.
.
3.1.2 Eigen initiatief
De deelnemer verklaart op eigen initiatief de behandeling zelf ter hand te nemen. Hoewel de deelnemer dus wel artsen heeft, regulier en/of alternatief, zullen deze soms de experimentele behandeling niet vol kunnen steunen binnen de bestaande overheidsregels. Om dit gat te sluiten neemt de deelnemer gedeeltelijk zelf de artsenrol over. De leden hebben onderling geen artsenrollen. De overige leden van de zelfhulpgroep hebben niet meer dan een voorbeeldrol. Wim Huppes heeft ook geen artsenrol, maar bevordert dat tussen de leden informatie wordt uitgeleverd.
.
3.1.3 Geloof in eigen competentie
Vaak zal de medische stand niet kunnen helpen. Deelnemers achten zichzelf of hun naasten competent om zich te behandelen. Dat betekent naast eigen initiatief, dat deelnemers zichzelf of hun naasten ook in staat achten voldoende kennis te kunnen vergaren om hieruit, naar zij zelf menen, een zinvolle behandeling samen te stellen.
.
3.1.4 Informatievoorziening
De deelnemer is bereid over de zelfbehandeling en de gevolgen daarvan te rapporteren. Binnen de groep zal dit met naam en toenaam plaatsvinden. Naar buiten toe zullen alleen geanonimiseerde, gecumuleerde data worden gecommuniceerd.
.
3.1.5 Geheimhouding
Leden van de zelfhulpgroep geven alleen anonieme informatie naar buiten. Anomiem is de informatie over de leden van de zelfhulpgroep. Niet anoniem is informatie over hun artsen. Als deze informatie nuttig lijkt, kan deze naar buiten worden gebracht. Hierover eerst toestemming vragen aan artsen. Ook als artsen hierover later nog klagen wordt hun informatie weer verwijderd.
.
3.2 Uitsluiting (kandidaat)leden
3.2.1 Uitbehandeld
Kandidaat deelnemers geven dus een verklaring omtrent hun medische toestand, waaruit opgemaakt kan worden of zij terminaal zijn en de reguliere geneeskunde hen geen kansen meer biedt. Deze verklaring wordt, naar de letter ervan, gecontroleerd door Wim Huppes. Na controle wordt de verklaring van iedere deelnemend lid omtrent de eigen ziekte opgeslagen.
.
3.2.2 Bewezen misleiding met misinformatie
Door misinformatie kunnen leden een te optimistisch of te pessimistisch beeld geven over de effecten van een behandelingsvorm. Deelnemers die blijken expres dan wel door grove nalatigheid foutieve informatie over hun medische toestand te hebben verstrekt zijn daarvoor aansprakelijk. Anderen kunnen besluiten tot vervolging. Wim Huppes kan besluiten het lid te royeren.
.
3.2.3 Controle van informatie
Als er budget beschikbaar is voor controles van ziektegeschiedenissen kunnen deze plaatsvinden. Het kan deelnemers gevraagd worden akkoord te gaan met het opvragen van medische informatie door Wim Huppes. Vooral als leden melden te zijn genezen door de behandeling, dan moeten zij ervan uitgaan dat Wim Huppes hun geneesheer belt ter controle.
.
4. Praktische uitvoering
Kandidaat deelnemer leest informatie op website van Kanker-Actueel over de experimentele behandeling met dichloorazijn en de HAART middelen. Kandidaat deelnemer mailt Wim Huppes enige eigen medische gegeven en de wens tot deelname aan de zelfhulpgroep.
.
Wim Huppes bekijkt de medische informatie, vraagt eventueel aanvullende gegevens, en stelt vast of naar de letter van die gegevens de medische situatie inderdaad uitzichtloos is. Wim Huppes mailt akkoord lidmaatschap naar betrokkenen.
.
De deelnemer krijgt een lijst van de leden van het facilitatieteam en de lijst van lotgenoten in de zelfhulpgroep. De deelnemer kan vragen stellen en antwoorden verwachten binnen de beperkingen van de groep.
.
Elk lid van de zelfhulpgroep stuurt, liefst maandelijks een mail naar Wim Huppes. Hierin staat hoe het gaat. Als er medische resultaten zijn worden die bovenal gemeld. Daarnaast zal er in principe maandelijks een rapportage moeten plaatsvinden, waarbij de gebruikte middelen, de dosering daarvan en de bijwerkingen vermeld dienen te worden. Leden kan om een toelichting verzocht worden.
.
Leden geven aan Wim Huppes aan als zij, om welke reden dan ook, een tijd geen informatie geven. Deze zelfhulpgroep zoekt alleen informatie over belangrijke medische resultaten over de effecten van de behandeling. Effect moet altijd gemeld worden, en het maakt daarbij niet uit of het effect van de behandeling slecht is of goed. Bij voortgaand ontbreken van effectrapportage kan iemand uit de groep verwijderd worden. Wim Huppes besluit dan het lid dan te royeren.
.
5. Resultaat evaluatie
De evaluatie van het effect van behandeling is afhankelijk van de hulp die artsen daarbij bieden. Dit varieert. Ook het schema van behandeling zal per deelnemer wisselen. Sommige leden nemen de dichloorazijn driemaal per week, terwijl anderen het eenmaal per twee weken innemen. Ook de dosis en het aantal HAART middelen zal variëren. Er is geen eenduidige evaluatie van de behandeling mogelijk. De beoordeling vindt plaats door Wim Huppes.
.
Uitdrukkelijk zijn wij ook geïnteresseerd in andere combinaties van DCA, bijvoorbeeld met bestralingstherapie, of palliatieve chemo.
.
Zo mogelijk probeert Wim Huppes eens in de maand te melden of leden een gedeeltelijke reactie hebben op de behandeling (partiele respons), of dat zij een complete respons hebben (ogenschijnlijke of werkelijke genezing). Zodra de resultaten van 50 leden bekend zijn en niemand daarvan een complete respons heeft wordt het experiment met dichloorazijn en HAART afgebroken. Na honderd evalueerbare behandelingen moeten er tenminste 5 complete responsen zijn. Bij meer dan 100 evalueerbare behandelingen blijft de 5% complete remissienorm gehandhaafd.
.
Wim Huppes, e-mail: w.huppes@chello.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor nog meer (protocol-Wim Huppes) informatie over DCA zie zeker ook: http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2008/07/verslag-en-aanpassing-dca-protocol.html en/of DCA-website van de oud-politicus Piet Kuipers: http://dca.web-log.nl/ of http://kanker-therapie.nl/forum-kankertherapie/viewforum.php?f=5
.
NIEUW per medio december 2008, informatieve (en overige) DCA-website Nederland: http://dcasite.nl/home/ Wereldwijd: http://www.thedcasite.com/index.html
.
DCA kan men in Nederland kopen (waarschijnlijk alleen op dokters-recept) bij apotheek Mierlo-Hout (Helmond): http://www.mierlohout.nl/nieuws/index.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.: www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor verdere info effectieve behandelingen!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

maandag 15 september 2008

Marjolein Bouwman en Verslaggeving patienten!

.
MARJOLEIN BOUWMAN
.
Uit publicaties op het internet is gebleken dat de aanvankelijk genezen (eierstokkanker) verklaarde Marjolein Bouwman (Netwerk en Nieuwe Revu) wederom is geconfronteerd met kanker. Haar genezing heeft zij destijds zelf wereldkundig gemaakt en is gepubliceerd in ‘Nieuwe Revu’ (19 maart 2008): http://www.revu.nl/10972.Nederlandse_genezen_verklaard_van_kanker waarvan per 17 september 2008 inmiddels een rectificatie (link) door Revu is geplaatst: http://www.revu.nl:80/12198.Kankerpatient_toch_niet_genezen_door_wonderdokter

Haar (hun) keuze voor een behandeling met natriumbicarbonaat was een ge-heel eigen en onafhankelijk besluit, waarvan wij de huidige ontwikkeling(en) natuurlijk ten zeerste betreuren en... ook niet lag in de lijn der verwachtingen.

Wat bij Marjolein wederom geleid heeft tot een confrontatie met kanker is ons niet geheel duidelijk, want over die (volledige) informatie beschikken wij niet. Wel duidelijk zijn haar resolute en verheugende uitspraken van destijds (half april 2008) bij 'Nieuwe Revu'. Enkele, ook voor ons, verheugende citaten:

Tegen Ton wil ik graag zeggen dat niemand mij eronder krijgt. lk ben genezen en zeker van mijn zaak, wat anderen ook mogen beweren. En tegen Kees: ik wil niemand verplichten om de bica-behandelingen te gaan doen. Het enige wat ik wil, is aan de wereld zeggen dat het MIJ gered heeft.

Hallo Monique en Chantal. Ik ben naar een ander ziekenhuis geweest in Belgie, aange-zien ze me in Nederland 3 keer hadden voorgelogen over mijn ziekte, vertrouwde ik hen dus niet meer. In het Belgische ziekenhuis hebben ze de scan, echo en bloed-onderzoek van december bekeken en daarna die van maart en zij hebben ook gecon-cludeerd dat ik genezen ben. Marjolein.
Lees hier eventueel verder en/of meer:
http://natriumbicarbonaat.blogspot.com/2008/04/ook-onafhankelijk-onderzoek-steld.html

Gezien bovenstaande citaten (waaronder onafhankelijk onderzoek) en positieve ervaringen van andere patienten (zie ondermeer verslaggeving hieronder) is deze ontwikkeling voor ons onduidelijk, waarin mogelijk (nog) meer helderheid kan worden gebracht door Marjolein (familie) en/of Dr.Simoncini (collega’s). Uit ontvangen informatie (mail lotgenoot) blijkt dat Dr.Simoncini alleen voor een camera bereid is tot nadere uitleg en informatie.

Wij distantieren ons van beschuldigingen zoals gedaan door Marjolein tijdens de mail-wisselingen, omdat deze niet stroken met onze info en bevindingen.

Wij wensen Marjolein (en familie) zeer veel sterkte in deze moeilijke periode en hopen van harte dat een en ander, desondanks, zal leiden tot verbetering en/of genezing, want dat is en moet toch het uiteindelijke doel zijn, van welke behandeling/therapie (regulier/alternatief of een combinatie daarvan) dan ook.

Echter, bij geen enkele (betrouwbare) behandeling/therapie wordt een garan-tie gegeven van honderd procent op effectiviteit/werkzaamheid, dus ook niet bij natriumbicarbonaat. Ondanks, vaak onjuiste en verwerpelijke berichtgevingen (al dan niet gemanipuleerd), in de media en een aantal ziekelijke fora/personages (Chrypto/Lutzer), blijven wij onverkort van mening dat natriumbicarbonaat een geducht wapen is in de strijd tegen kanker, waarbij wij ook nog willen verwijzen naar onderstaande verslagen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
VERSLAGGEVING PATIENTEN
.
Na informatie (mails) onzerzijds, m.b.t. het huidige welzijn van een aantal pa-tienten, die een behandeling met natriumbicarbonaat en/of jodiumtinctuur hebben ondergaan volgens het Dr.Simoncini-protocol, ontvingen wij recent de onderstaande mails, waarvan de originelen in ons bezit zijn. Om privacy redenen (die wij wel respecteren) hebben wij de namen hierbij weggelaten.

LONGKANKER (recent ontvangen mail, dochter doet verslag m.b.t. haar vader, zie Johan: http://www.curenaturalicancro.nl/video-testimonials.html#

Allerbeste Ton. Sorry dat ik even niets meer van mij heb laten horen.... Dit komt door alle drukte omtrent de bakkerij en mijn drie kleine jongens.(Lief maar ook bewerkelijk hahah).

Ik vind u zeer zeker niet opdringerig!!! Ben erg blij dat ik op de hoogte wordt gehouden door u. Ik had er vorige week nog over met mijn ouders. Die vroegen of ik nog contact met u had. Mijn vader voegde er nog aan toe dat de behandeling van Dr. Simoncini hem ontzettend goed heeft gedaan. Hij is er van overtuigd dat hij er niet meer zou zijn geweest, als hij die behandeling niet zou zijn ondergaan.

Op dit moment gaat het vrij goed met mijn vader. Hij heeft een lekkere kleur in zijn gelaat en ik vind hem over het algemeen ook opgewekt. Kan er niet inkijken maar de buitenkant is voor mij ook belangrijk.

Graag zou ik ook een steentje bij willen dragen dus als er iets is wat ik voor jullie kan doen dan hoor ik het HEEEEEL GRAAG!

In Netwerk is er toendertijd een (tendentieuze) uitzending geweest over Dr. Simoncini. Waarom komt er nu geen vervolg met de goede resultaten?????

Veel succes en nogmaals laat me alstublieft weten als ik wat voor jullie kan doen! Liefs J.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
HUID/BORSTKANKER (recent ontvangen mail)
Hallo Ton. Natuurlijk wil ik je graag vertellen hoe het hier gaat. Ik voel me om te beginnen heel goed en heb geen last van de behandeling. Ik behandel 2 x daags mijn tumor met jodiumtinctuur en er zijn nu bijna twee korsten afgevallen. Het duurt, in mijn geval, ongeveer 3 weken voordat een hele korst er af is. Op sommige plaatsen werk ik al aan de 3e of 4e korst. Tegen het einde van de eerste korst heb ik een foto naar Simoncini gestuurd waarop hij mij adviseerde om een dag of 3 te stoppen en daarna weer door te gaan. Dat stoppen had als resultaat dat de eerste korst er daarna vrijwel helemaal af kwam. Ik heb zelf het gevoel dat de tumor wel ietwat dunner aan het worden is al is het niet zo eenvoudig te beoordelen.

In de newsletter (1miljoen lezers) van Dr. Mercola werd ook positieve aandacht geschonken aan het interview van Dr. Simoncini zijn theorie en behandeling. Ik heb het ook aan hem (Simoncini) gemaild en hij was daar dankbaar voor. Mocht je nog vragen hebben, vraag dan gerust hoor Ton. Met vriendelijke groet, M...

Eerder, 22 juni 2008, schreef zij ons per mail:

Ik ben en vrouw van 57 jaar en heb afgelopen vrijdag een biopt laten doen van een stukje weefsel uit mijn tepel. De kans is vrij groot dat ik paget's disease heb, een zeldzame vorm van tepelkanker wat eigenlijk een huidkanker is maar waar bij 95 % van de gevallen ook borstkanker is betrokken. Ik krijg volgende week vrijdag de uitslag maar wil mij goed voorbereiden op wat er mogelijk gaat komen. In ieder geval zal er een borstonderzoek volgen om te zien of er borstkanker is en als dat er is dan zal er gekeken moeten worden in hoeverre het wel of niet uitgezaaid is. Daarna de behandeling. Een ding weet ik zeker. Ik wil geen bestraling en al helemaal geen chemo! Dat ga ik niet overleven, maar misschien is dat ook niet nodig.

Een poosje geleden lazen we over Dr. Simoncini en zijn therapie met baking soda. Ik denk dat Dr. Simoncini gelijk heeft en ik zou, als de tijd daar is, graag zijn behandeling gaan volgen. Met vriendelijke groet, M...

En in haar mail van 14 juli 2008:

Naar aanleiding van de diagnose ductaal adenocarcinoom (bortskanker) heb ik je een poos geleden een mailtje gestuurd. Ik heb je beloofd je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Welnu, toen wij zagen dat er voor ons op het reguliere terrein geen winst meer te behalen viel zijn we meteen naar Rome afgereisd waar we een week hebben gebivakkeerd in een van de hotels die Dr. Simoncini geadviseerd heeft. Dezelfde avond van onze aankomst is Dr. Simoncini nog om half twaalf 's avonds gekomen en heeft hij de tumor bekeken. Volgens hem zijn het allemaal leugenaars en gaat het helemaal niet om een borstkanker maar om een huidtumor. Welliswaar een hele dikke maar een huidkanker die niet is doorgegroeid in het onderliggende borstweefsel. Hij voelde ook geen opgezette lymfeklieren.

Hij heeft mij 6 dagen achtereen behandeld met bica inspuitingen onder de tumor om het "weglopen" van de schimmels te voorkomen. Vanaf dag 4 is hij begonnen met lokale behandeling met jodium (7%). Ik moet daarmee zelf doorgaan 2x daags. Dr. Simoncini komt weer snel naar Nederland en dan zal ik naar hem toe gaan om te laten zien hoe de zaken erbij staan. Vooralsnog heeft zich een erg dikke korst gevormd die nog niet veel tekenen van loslating vertoont. Er zijn wel een paar hele kleine stukjes losgekomen. We gaan ijverig door en zijn vol goede moed. Ik ben niet meer bang en geloof dat het allemaal goed zal komen. Ik weet niet hoe lang het zal duren maar dat geeft niet. Ik voel me goed. Vriendelijke groet, M ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LET WEL, dit zijn slechts een 2-tal verslagen (citaten) van patienten die een dergelijke behandeling hebben ondergaan en waarvan de originele mails in ons bezit zijn! Zie eventueel ook nog de (patienten) berichtgevingen hier:
http://natriumbicarbonaat-info.blogspot.com/2008/03/patienten-vertellen.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


donderdag 31 juli 2008

Alternatieve geneeswijzen in gevaar!!


Alternatieve / complementaire geneeswijzen in gevaar!

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) wordt thans nader bekeken en beoordeeld in de Tweede Kamer. Indien geen erkenningsregel voor niet-conventioneel werkende artsen wordt doorgevoerd, zullen de homeopathisch werkende artsen, de artsen voor niet-toxische tumortherapie (Moerman-artsen), artsen voor acupunctuur en vele anderen op den duur verdwijnen uit de Nederlandse gezondheidszorg.
.
Het zal duidelijk zijn dat deze niet-conventioneel werkende artsen dan niet meer door verzekeraars zullen worden vergoed. Als deze artsen hun registratie wordt ontnomen zullen vooral de minder draagkrachtige patiënten hiervan zeker als eersten de dupe worden. Bovendien is het dan niet onwaarschijnlijk, dat deze grote artsengroep in zijn geheel ophoudt te bestaan. Dan dus ook geen homeopathie, geen Moermantherapie, geen acupunctuur, enz. meer in onze gezondheidszorg!
.
In het kader van dit gegeven heeft dokter Moolenburgh (82) een waarschuwend artikel geschreven om patiënten te informeren wat er op dit moment speelt. Tevens is een schrijven van zijn hand verschenen, dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij aanvalt, omdat ze elke alternatief werkende arts een kwakzalver noemt. Het is zeer recent gepubliceerd in een grote streekkrant, Het Haarlems Dagblad.
.
Het is de hoogste tijd dat ook de patiëntenverenigingen zich gaan roeren en actief worden. Lees zijn bericht hieronder.
.
Bob Th. Hornstra, arts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
DE AANVAL OP DE ALTERNATIEVE ARTSEN!!

Een aantal jaren geleden woei er weer eens een vernieuwingswind bij de Haagse regeerders. Na langdurig sleutelen kwam toen de wet BIG op tafel, die het reilen en zeilen in de gezondheidszorg moest regelen. Reeds in het begin van het lijvige document stond, dat de patiënt de genezing mocht zoeken waar men dacht die te kunnen vinden.
.
Als je zo'n vrijheidsbekentenis leest uit Den Haag gaan alle waarschuwingsbelletjes rinkelen, want dan heeft men iets te verbergen. Bij het nauwkeurig lezen van de wet bleek dan ook, dat de burger misschien wel zo vrij werd gelaten als een vogel, maar dat de gezondheidswerkers in een zo nauw keurslijf werden geperst, dat zij er niet veel aan hadden. De vraag was, wat er met deze BIG zou gebeuren wanneer hij was uitgegroeid tot een volwassen varken. Op die vraag is thans een duidelijk antwoord gegeven. In dit stuk zal verder alleen worden gesproken over artsen in het algemeen en alternatief werkende artsen in het bijzonder.
.
Alle Nederlandse artsen zijn enige jaren geleden opgenomen in de BIG-registratie. Men vindt er dan ook elke huisarts en specialist in terug. Er zijn echter in Nederland ongeveer duizend artsen, die een aparte plaats innemen. Ik heb het over hen, die met het algemeen woord 'alternatief' worden aangeduid. Ik heb het hier niet over huisartsen of specialisten die er iets alternatiefs bij doen, maar over hen die volop alternatief werken. Dat zijn dus bijv. artsen die zich na hun universitaire studie hebben bekwaamd in natuurgeneeskunde, homeopathie, antroposofische geneeskunde, niet-toxische tumortherapie, acupunctuur, manuele therapie, enz. De alternatieve groep dient een zeer nuttig doel.
.
De reguliere geneeswijze heeft sinds de tijden van Pasteur (midden 19e eeuw) de volgende werkwijze gevolgd: Men stelt een ziekte vast die liefst met een duidelijke wetenschappelijke naam kan worden aangeduid. Men bestrijdt de ziekte met liefst enkelvoudige chemische geneesmiddelen, totdat de symptomen hetzij verdwenen zijn, hetzij dragelijk zijn geworden. Zo nodig snijdt of brandt men stukjes ziekte weg. Men is dus bezig de ziekte weg te werken. Vooral met de infectieziekten, de hoofdmoot in de 19e eeuw, behaalde men met dit schema grote successen.
.
De alternatieve groep gaat van een totaal andere stelling uit. Daar zegt men dat een ziekte in een lichaam optreedt als het terrein ervoor gunstig is. Men tracht dus primair het terrein zo te genezen, dat de ziekte als het ware geen houvast meer heeft en vanzelf verdwijnt. Vooral bij de meer chronische ziekten, die zo algemeen zijn in de 21e eeuw, boekt die terreingeneeskunde eclatante successen - die bovendien vaak blijvend zijn - en overtreft daarmee de reguliere geneeskunde. Dit is een doorn in het oog van vele zeer orthodox ingestelde artsen. Het is bovendien een schok voor de grote farmaceutische multinationals, die deze gang van zaken als een bedreiging ondervinden voor de afzet van hun chemische producten. Het lag dan ook voor de hand dat de terreingeneeskunde vastberaden zou worden aangevallen. Dat gebeurt nu.
.
Een enorm kartel van farmaceutische multinationals, aangevoerd door een Amerikaanse firma, heeft al kans gezien voor slimme Europese regelgeving. Daardoor zijn veel van de supplementen die de terreingeneeskundigen nodig hebben van de markt aan het verdwijnen. In de homeopathische middelen is al een ware slachting aangericht.
De tweede grote klap (en men denke hierbij echt aan een doelgerichte strategie) gaat dezer dagen in Nederland vallen, want Nederland is altijd het proefterrein voor de rest van Europa. Binnenkort komt de tweede registratie voor de wet BIG en dan raken alle 1000 alternatief werkende artsen hun registratie kwijt. Dit staat echt vlak voor de deur!
.
Het heeft niet de minste zin zoetsappig met de autoriteiten te keuvelen en hen te vertellen welk nut het alternatieve circuit in de Nederlandse gezondheidszorg heeft. Tot de vernietiging van dat circuit is al lang besloten en men zal alleen gesprekken houden om de zaak zo veel mogelijk binnenskamers te houden tot het te laat is. De bijna religieus fanatieke tegenstanders van alles wat alternatief is, die verenigd zijn in de vereniging tegen de kwakzalverij, gooien daarbij gretig olie op het vuur.
.
Men moet begrijpen dat we hier te maken hebben met veel meer dan een zuiver medisch verschil van mening. We hebben hier te maken met diegenen uit de reguliere ambtenarij, die dictatoriaal hun wil aan het hele Nederlandse patiëntenbestand willen opleggen. Het is een stukje totalitaire staat dat hier in de maak is.
.
Men gebruikt bij het doordrukken van de besluiten regelmatig het argument WIJ kunnen bewijzen dat onze therapie helpt, JULLIE niet. Men bedoelt daarmee, dat men de werkzaamheid van medicamenten met behulp van dubbelblind testen, statistieken en laboratoriumgegevens aantoont. Of de patiënt zich beter voelt is daarbij van secundair belang. Laat de reguliere geneeskunde eerst maar eens haar gelijk bewijzen.
.
Wij dagen haar uit tot een wedstrijd: Laten we eens precies kijken hoe patiënten er percentsgewijze in het reguliere circuit BLIJVEND genezen (waarmee ik bedoel, dat niet door medische verschuifkunde de ene ziekte voor een andere wordt ingewisseld). En laten we ook kijken hoeveel patiënten er percentsgewijze in het alternatieve circuit blijvend genezen. Ik geef u op een briefje dat het resultaat voor de reguliere geneeswijze bijzonder onaangenaam zal zijn. Men zal deze uitdaging dan ook niet aannemen.
.
Wat kan het alternatieve, thans bedreigde circuit beginnen?
.
De eerste mogelijkheid is de directe aanval op de staat. 1000 Artsen schrijven goede supplementen voor. Laten de desbetreffende geneesmiddelenfirma's ons financieel helpen een proces tegen de staat aan te spannen. We gaan desnoods door tot het hof in Straatsburg. Het is namelijk verregaand onethisch en hoogstwaarschijnlijk illegaal om een universitair afgestudeerde arts zijn registratie af te pakken wanneer deze arts zijn beroep gewetensvol uitoefent. Het gaat in tegen de rechten van de mens en zelfs tegen de verklaarde opzet van de BIG, dat de patiënt de genezing daar mag zoeken waar hij wil, zelfs al was die tekst een stukje doortrapte schijnheiligheid.
.
Er is echter een tweede weg in plaats van de juridische. Die vereist minder geld maar meer lef. Laat men rustig aan de alternatieve artsen hun registratie ontnemen. Dan nemen de alternatieve artsen een nieuwe titel aan, nl. H-arts (Hippocrates-arts), want zij zijn de echte volgelingen van Hippocrates, de stamvader van de geneeskunde, wiens devies luidde: 'Allereerst niet schaden' (bedenk dat 10% van de patiënten in de ziekenhuizen daar liggen wegens de giftige werking der hedendaagse medicijnen). Als die 1000 man/vrouw sterke artsengroep een afspraak maakt met een goede verzekeringsmaatschappij dat hun medicijnen vergoed zullen worden en deze hun patiënten consequent aanraadt die verzekeringsmaatschappij te nemen, dan omzeilen ze de BIG en laten ze dat varkentje in zijn eigen vet gaarsmoren. Natuurlijk moeten die 1000 artsen dan wel lid zijn van een overkoepelende alternatieve of liever Hippocratische artsenvereniging.
.
De ABNG 2000 lijkt me op het ogenblik de beste papieren te hebben voor zo'n functie. We kunnen met eigen opleidingen en eigen tuchtregelingen en een eigen verzekeringscircuit een heel eind uit de voeten. Ik droom zelfs van een eigen Hippocratische universiteit. Op dat moment zijn we een volwaardige gesprekspartner geworden van de reguliere geneeskunde. Wij behoeven niet met de pet in de hand bij de reguliere geneeskunde aan te kloppen en nederig te verzoeken of we ook mee mogen doen. Daar zijn onze resultaten veel te goed voor en de catastrofen in de reguliere gezondheidszorg veel te groot. Men mag blij zijn dat wij bestaan en dat wij vele mensen kunnen helpen die in het reguliere circuit buiten de boot zijn gevallen.
.
Tenslotte nog dit: De afschaffing van de alternatieve registratie wil zeggen, dat wij niet meer door de verzekeringen worden vergoed. Het betekent óók dat degenen met minder geld ons slechter zullen kunnen bereiken en dat is niet in overeenstemming met de hoogdravende uitspraken van de politiek, die altijd beweert voor de zwakkeren op te komen. Laat de politiek dat dan een keer waar maken en een stokje steken voor de schandalige BIG plannen.
.
H.C. Moolenburgh, arts
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
En zie hier een intervieuw (en foto's) met Dr. H.C. (Hans) Moolenburgh (82) van juli 2008: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&l=NL
.
En hier nog twee publicaties:
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag/aanpassing DCA-protocol Dr.W.Huppes!

.
Verslag door Dr. Wim Huppes te Hilversum per 31 juli 2008 Telomerase remmers combineren met DCA (natrium-dichloorazijn)
.
Naar aanleiding van mijn eigen, zeer goede ervaring met dichloorazijn bij de behandeling van mijn eigen prostaatkanker, heb ik met ongeveer 80 mensen met kanker verhalen uitgewisseld. Van deze 80 mensen heb ik van zes mensen een medisch helder bericht gehad hoe het hen is vergaan. Zij hebben het dichloorazijn meerdere keren ingenomen in voldoende hoge dosis om een krachtig effect te mogen verwachten.

Helaas had geen van deze mensen de volledige genezingsreactie die ikzelf heb mogen ervaren. Er was bij drie mensen zelfs geen enkele reactie van de kanker. Bij drie andere mensen was er een gedeeltelijke reactie van de kanker.

Dichloorazijn therapie resultaten (met hoge doses dichloorazijn)
Ikzelf...................................Genezen, sinds 6 maanden geen spoor meer van kanker
Drie andere mensen.............Eerst beetje beter, dan weer achteruitgang
Weer drie andere mensen...Geen enkel effect, kanker groeit gewoon door

Ondanks de hogere dosis van 90 mg per kilo (soms 60 mg per kilo) lichaamsgewicht zijn deze resultaten vergelijkbaar met die uit de Verenigde Staten, waar 25 mg per kilo lichaamsgewicht dichloorazijn werd gebruikt. (http://www.thedcasite.com/)

Overigens is bij niemand plotseling een ernstige bijwerking opgetreden. Bij 1 iemand is de bijwerking opgetreden van tintelingen in vingers en tenen en spierschokken aan de voeten en onderbenen. Echter, deze bijwerking trad geleidelijk op, bij het steeds weer nemen van dichloorazijn. Wegens de relatief goede reactie van de kanker wilde deze persoon, tegen medisch advies in, toch doorgaan met de dichloorazijn behandeling. De kwaliteit van leven was verder goed, en in het licht van de dood zal eenieder hiervoor begrip moeten hebben. Overigens zullen deze bijwerkingen weer langzaam verdwijnen (na enkele maanden tot een jaar) nadat men is gestopt met de DCA-dichloorazijn behandeling.

CONCLUSIEDeze resultaten met dichloorazijn bij de behandeling van kanker zijn zo slecht dat ik iedereen op het hart moet drukken zo niet verder te gaan.

OPINIE
Ook al zijn de resultaten van de meeste cytostatica en bestralingsbehandelingen volgens richtlijnen slechter of vergelijkbaar, is dit in mijn ogen nog geen reden om een therapie uit te proberen die geen kans op genezing biedt. Er zijn talloze middelen tegen kanker nog niet uitgeprobeerd die genezing zouden kunnen geven. Zie ook mijn boek ‘We zijn de klos’ (Veen Magazines). Toevoeging Ton (webmaster): http://www.veenmagazines.nl/00/vm/nl/23/product/557/We_zijn_de_klos%21.html

Mijn foute interpretatie van mijn eigen behandeling


Ik ben door verschillende experts erop gewezen dat het grote verschil tussen mijn zeer goede reactie op dichloorazijn en de veel minder goede reacties van anderen zou kunnen liggen aan mijn eerdere gebruik van HAART. De experts stellen dat HAART nog niet was uitgewerkt de eerste twee weken van mijn gebruik van dichloorazijn. Ik ben het met hen eens dat HAART nog niet was uitgewerkt bij mij. (Ik dacht dat stoppen met HAART genoeg was om interacties te voorkomen. Maar dat is niet zo. Met dank aan de input van experts op het Internet.)

Wat is HAART therapie bij AIDS
HAART (highly active anti-retroviral therapy) is een verzamelnaam voor combinatie schema's van middelen tegen AIDS.
HAART: Ik gebruikte:· AZT (azidothymidine (Retrovir AZT) 2 dd 300 mg),
· DDI (didanosine (Videx) 2 dd 400 mg) en
· Viramune, (nevirapine (Viramune) 2 dd 200 mg).

Ik nam dus een standaardbehandeling voor AIDS, die aan de lage kant gedoseerd is.

Ik nam zodoende middelen die telomerase aanpakken
. Telomerase is een enzym (reverse transcriptase) dat in cellen van het embryo voorkomt. Het herstelt de ‘harde’ einden van de DNA strengen (telomeren). Deze harde einden zijn nodig om de zachtere delen van het DNA te beschermen. Denk aan de harde plastic stukjes aan het uiteinde van schoenveters, die het uitrafelen van het zachte draad van de veter voorkomen.
Deze harde, beschermende einden van het DNA worden in alle lichaamscellen bij elke celdeling korter. Hierdoor kunnen gewone lichaamscellen maar 30 tot 60 keer delen. Hierna is het DNA onbeschermd en valt het uiteen, waardoor de cel sterft (apoptose). In het embryo wordt door de werking van telomerase het harde DNA einde steeds weer verlengd tot de oorspronkelijke lengte.

Telomerase is ook actief in kankercellen, waardoor ze kunnen gaan woekeren. Het vermoeden is dat de meeste of alle kankercellen onbeperkt kunnen delen doordat zij telomerase maken, net zoals sneldelende cellen van het embryo (Kim et al. 1994, Broccoli et al.1995, Hiyama et al.1995a). Het aanzetten van groeiversnellers in een cel (met verschillende oncogenen waaronder c-Myc (Wang et al. 1998), Bcl-2 (Mandal & Kumar 1997), Her-2 and Ras (Goueli & Janknecht 2004)) geeft verhoging van telomerase activiteit. Meer kwaadaardige kankers hebben hogere telomerase activiteit (Kamradt et al. 2003).

Als kankercellen geen telomerase meer kunnen aanmaken, zullen de kankercellen sterven. Het mooie van het onderzoek naar telomerase is dat dit kan worden toegepast bij elke kankersoort. Minder mooi is dat is dat kankers ontzettend goed zijn in het ontsnappen aan hun behandeling. Om die reden is het uiterst waarschijnlijk dat anti-telomerase behandelingen gecombineerd moeten worden met andere vormen van kankerbehandeling om effectief te kunnen zijn.

Zoals gezegd bestaat telomerase uit een enzym. Dit enzym wordt geremd door Viramune, (nevirapine (Viramune) 2 dd 200 mg). Daarnaast bestaat telomerase uit een stukje RNA. Dat stukje RNA wordt door het enzym afgelezen en vermaakt tot het DNA van de telomeren. Deze manier van aflezen van RNA naar DNA is omgekeerd aan wat er normaal gesproken in een cel gebeurd. Vandaar de procesnaam van telomerase: omgekeerd aflezen en overschrijven (reverse-transcriptase). De middelen AZT (azidothymidine (Retrovir AZT) 2 dd 300 mg) en DDI (didanosine (Videx) 2 dd 400 mg) veranderen het stukje RNA van telomerase, waardoor het minder goed gaat werken.

Waarom dichloorazijn therapie combineren met HAART

Mijn gekozen HAART therapie hindert dus het verpakken van het DNA. De HAART middelen pakken als het ware voortdurend het DNA uit, dat de kankercel dan weer moet inpakken om te overleven. Het gevolg is dat de zuurstofbehoefte (energiebehoefte) van de kankercel omhoog schiet.

Omdat dichloorazijn werkt door de kankercel te wurgen, dat is door de energietoevoer af te sluiten, is het denkbaar dat de HAART therapie zeer gunstig zou zijn in combinatie met DCA (dichloorazijn).

Het dichloorazijn had bij mij een zeer goed effect. Dit is bij anderen niet te herhalen. Bij mij was nog HAART in mijn bloed toen ik het DCA (dichloorazijn) innam. Het effect van HAART was dus nog niet uitgewerkt Op grond van mijn geval wil ik dus een lans te breken voor het combineren van DCA (dichloorazijn) met HAART. De HAART therapie dient ter versterking van de DCA behandeling.HAART therapie bij kanker

Er zijn onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat HAART effect kan hebben bij kanker. Hierbij moet worden opgemerkt dat niemand voor mij de volledige HAART therapie lijkt te hebben uitgeprobeerd op zijn kanker. Bij mijn weten werden alleen de individuele middelen die telomerase remmen uitgeprobeerd. Bovendien is bij kankers alleen in experimentele situaties aangetoond dat telomerase remming een teruggang van kanker kan geven. Het is geen gangbare behandeling. Om die reden wordt HAART ook niet beschikbaar gesteld aan kankerpatiënten.

Beschikbaarheid van HAART voor kankerbehandeling

Ikzelf kon geen hulp bij mijn eigen behandeling krijgen van de gespecialiseerde AIDS centra van Nederland. Alleen mijn huisarts was bereid mij te ondersteunen. Omdat ik internist ben kon ik mijzelf een recept uitschrijven. Mijn apotheker was er, evenals mijn huisarts, trots op mij te helpen.

Sommige kankerpatiënten zullen in het zicht van hun dood misschien willen proberen deze zelfde therapie uit te proberen op henzelf. Zij willen misschien de combinatie van dichloorazijn en HAART ook uitproberen.Het is dan de vraag of de huisarts of een andere arts wil steunen met een recept voor HAART. Ik mag zelf geen recepten meer voeren, ik ben ambtenaar geworden en bovendien al te lang uit het vak. Ik mag niemand behandelen. Ik kan alleen vertellen wat ikzelf heb gedaan. Mocht iemand een manier vinden, bijvoorbeeld door op het internet de HAART middelen in Jamaica te bestellen, dan hoor ik dat graag op w.huppes@chello.nl.
.
Ik zal er dan voor zorgen dat deze gegevens ook voor an-deren beschikbaar komen.
Ik kreeg bij dit schrijven van 1 persoon te horen dat via de huisarts en de eigen apotheek de HAART middelen worden geleverd. Effect nog niet bekend.
Stuur mij graag de resultaten van behandelingen toe op w.huppes@chello.nl
.
Zonder namen te noemen zal ik er dan voor zorgen dat deze gegevens ook voor anderen beschikbaar komen.

Schema HAART

Ten minste drie dagen de HAART middelen innemen alvorens dichloorazijn in te nemen:
· AZT (azidothymidine (Retrovir AZT) 2 dd 300 mg),
· DDI (didanosine (Videx) 2 dd 400 mg) en
· Viramune, (nevirapine (Viramune) 2 dd 100 mg).

Met HAART middelen doorgaan met slikken. Voornaamste bijwerking is misselijkheid. Bij misselijkheid liet ik de avonddoseringen van AZT een DDI weg. Ik verwacht dat Viramune de belangrijkste component is van de behandeling, dus daarmee proberen door te gaan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOEVOEGING (aanvulling Dr.Huppes per 5 augustus 2008)!
.
DCA (het zout = Natrium-Dichloorazijn, dus niet het zuur gebruiken)!
.
Buiten de hierboven genoemde personen was er nog een persoon die tegen zijn prostaatkanker allereerst enkele weken eenmaal per week 60 mg per kilo lichaamsgewicht DCA (dichloorazijn) innam. De grootte van zijn kanker was toen niet afgenomen, maar ook niet toegenomen. Dus er was wel effect op zijn kanker van het DCA (dichloorazijn), maar dat effect was te klein om hem te kunnen genezen.
.
Ik vond dat deze persoon moest stoppen met DCA (dichloorazijn) en iets anders moest proberen. Ik vond dat het erop leek dat hij met DCA (dichloorazijn) niet kon genezen van zijn kanker. Deze persoon was het hiermee helemaal niet eens. Hij verhoogde de inname frequentie van DCA (dichloorazijn) van eenmaal per week naar driemaal per week. Hij hield de dosis per keer innemen op 60 mg per kilo lichaamsgewicht. (Hij ging dus over op hetzelfde schema als ikzelf gebruikte in de periode week 2-8.) Het effect was voor mij onverwacht goed. Reeds na twee weken was zijn kanker 75% kleiner geworden.
.
Op grond van de ervaring van deze persoon, en ook mijn eigen ervaring, lijkt het dus aangewezen de DCA (dichloorazijn) drie maal per week in te nemen. Het lijkt dat driemaal per week DCA (dichloorazijn) innemen, effectiever is dan een lagere inname frequentie.
.
Hierbij moet opgemerkt worden dat driemaal per week 90 mg per kilo lichaamsgewicht, zoals ik aanvankelijk deed, een zeer straffe dosering is. Zelfs driemaal in de week 60 mg per kilo lichaamsgewicht is een straffe dosering. Ik verwacht dat veel mensen met kanker toch liever minder vaak DCA (dichloorazijn) zullen willen innemen.
.
Mogelijk kan, in combinatie met HAART, de inname frequentie van DCA (dichloorazijn) omlaag gebracht worden. Bij voorkeur wordt dan tweemaal per week of eenmaal per week DCA (dichloorazijn) ingenomen. Ik verwacht dat het minder vaak innemen van DCA (dichloorazijn) dan eenmaal in de twee weken geen zin heeft.
.
Drie uur voorafgaand aan mijn inname van DCA (dichloorazijn) at ik niet meer en dronk ik alleen nog water en thee zonder suiker of melk. Na inname van het DCA (dichloorazijn) at ik net zomin gedurende een periode van acht uur. In die periode dronk ik ook thee zonder suiker en melk. Soms appelsap.
.
Een uur tot twintig minuten voorafgaand aan DCA (dichloorazijn) nam ik citroenzuur in. Veel mensen hebben mij verteld dat zij misselijk worden van citroenzuur. Ik hoop dat zij een klein beetje citroenzuur wel verdragen. Ook na afloop als ik me flauw voelde nam ik af toe een paar gram citroenzuur in. Overigens is het innemen van citroenzuur niet essentieel voor de behandeling met DCA (dichloorazijn). Het citroenzuur verminderd slechts de kans op bijwerkingen van het DCA (dichloorazijn), zonder dat het de werking van het DCA (dichloorazijn) vermindert. Samenvatting:
.
Week 1: DCA (dichloorazijn) 3x per week 90 mg per kilo lichaamsgewicht.
.
Week 2-8: DCA (dichloorazijn) 3x per week 60 mg per kilo lichaamsgewicht.
.
Stoppen bij spiertrekkingen aan de voeten of benen. Stoppen met DCA (dichloorazijn) bij tintelingen aan de vingers en tenen. Bij twijfel, raadpleeg een arts. Als gestopt wordt met DCA (dichloorazijn) kan ook gestopt worden met HAART. De HAART therapie dient slechts ter versterking van de DCA (dichloorazijn) behandeling.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOEVOEGING (aanvulling Dr.Huppes op 11 augustus 2008)
.
Via het Nederlands Kanker Instituut (NKI): http://www.nki.nl/ is het volgende gemeld: Het document van Dr. Wim Huppes heb ik, Dr. Joke Baars, gelezen.
.
De DCA kan zeer ernstige effecten hebben op ons zenuwstelsel, hetgeen versterkt kan worden door de HAART, ook al slikken de patiënten hoge doses vitaminen. Indien u merkt dat u tintelingen krijgt in handen, voeten, last van duizeligheid, moeilijkheden met de coördinatie van bewegingen, verzoek ik u dringend onmiddellijk te stoppen met alle medicatie. Deze klachten zijn helaas soms van blijvende aard. Hoe sneller men stopt, hoe meer kans men heeft dat het weer over gaat. We hebben een patient gehad die blijvende schade aan de kleine hersenen heeft overgehouden door gebruik van dichloorazijn (DCA), waardoor hij nu blijvende evenwichtsproblemen heeft. Het is gemeld aan de LAREB, een landelijk bureau waar bijwerkingen gemeld worden: http://www.lareb.nl/ Onschuldig is dit middel dus niet.

Daarnaast kan DCA en kunnen ook de HAART medicijnen ernstige leverfunctiestoornis-sen veroorzaken. Mijn voorstel is de leverfunctie d.m.v bloedonderzoek te con-troleren na 1 week gebruik en een afspraak te maken op mijn poli om te kij-ken hoe het gaat. Indien u zich erg misselijk voelt, last krijgt van geel zien of een naar gevoel rechtsboven in de buik, medicatie onmiddellijk stoppen en ons waarschuwen.
.
Opmerking Ton (webmaster): zouden ze bij de LAREB ook alle (blijvende) bij-werkingen van chemo en/of bestraling hebben gemeld, want zo onschuldig zijn deze, zeer mensonvriendelijke (giftige), behandelingen.... absoluut niet?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Toevoeging Ton (webmaster):
.Zie voor (meer) info eventueel ook nog de website van Jan Tempelman: http://www.xs4all.nl/~indrabbe/JanStuff/Telomerase%20remmers%20combineren%20met%20dichloorazijn.html en/of: http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=uw_ve.Huppes
.
Zie hier: http://www.fonteine.com/dca_kanker.html de DCA-therapie die Dr. W.Huppes op zichzelf heeft toegepast en dat uiteindelijk heeft geleid tot zijn genezing, waarbij hij dus aanvankelijke is gestart met het gebruik van HAART.
.
DCA kan men in Nederland kopen (waarschijnlijk alleen op dokters-recept) bij apotheek Mierlo-Hout (Helmond): http://www.mierlohout.nl/nieuws/index.html
.
Verdere (laatste) informatie:
.
Arts-bioloog Drs. E. Valstar, voorzitter van het Nederlands Genootschap Orthomoleculaire Oncologie (NGOO) zie: http://www.ngoo.nl/ (ledenlijst), heeft per e-mail kenbaar gemaakt aan Kees Braam, webmaster van de website: http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=uw_ve.Huppes dat hij DCA-behan-deling (met toevoegingen) van kankerpatienten zal promoten/ ondersteunen.

PRIJZEN HAART MIDDELEN
Na informatie bij een willekeurige apotheek over de kosten van HAART mid-delen in de door Dr.W.Huppes aangegeven doseringen werden de volgende prijzen doorgegeven per 15 augustus 2008:

AZT....................... dosering 2 dd 300 mg Є .757,00
DDI....................... dosering 2 dd 400 mg Є 1109,00
Viramune (nevapirine)..... dosering 2 dd 100 mg Є
.411,00
------------------------------------------------------------Totaal over 3 maanden € 2277,00 oftewel € 759,00 per maand.
.
LET OP!
.De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op een gebruik van 3 maanden en het betreft hier A-merken. Mogelijk zijn er ook generieke versies (namaak met dezelfde werkzame stof als het oorspronkelijke) van deze medicijnen op de markt, die dan waarschijnlijk ook goedkoper zijn. Deskundigen/artsen ver-wachten dat Viramune de belangrijkste component van HAART middelen is.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEUW, medio december 2008, DCA-website Nederland: http://dcasite.nl/home/


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.: www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor verdere info effectieve behandelingen!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.succesboeken.nl