zondag 20 januari 2008

PERSBERICHT


NATRIUMBICARBONAAT: REVOLUTIONAIR GENEESMIDDEL KANKER

Dr.Tullio Simoncini is oncoloog, chirurg, endocrinoloog, diabetoloog, doctor in de natuurkunde en filosofie en is 20 jaar als hoofd oncologie verbonden geweest aan een vooraanstaand ziekenhuis in Rome. Hij behandelt en GENEEST kanker met natriumbicarbonaat door middel van een revolutionaire, doch eenvoudige therapie. En met succes. Uit zijn boek “Kanker is een schimmel” blijkt dat het gemiddelde slagings-percentage van deze therapie 90 % bedraagt. Bij geen enkele andere therapie zijn deze resultaten/percentages ooit gehaald!! In tegenstelling tot het vergift chemo, waarvan de bijwerkingen fysiek onherstelbare schade aan de patiënt toebrengen, is de effectieve therapie met natriumbicarbonaat zonder noemenswaardige bijwerkingen. Een en ander heeft Dr.Simoncini door zijn jarenlange ervaring en behandelingen inmiddels reeds vaak bewezen.

Wij onderhouden contact met Dr.Simoncini en collegae en hebben ons (een grote groep discipelen en genezen patiënten), inmiddels verenigd en gevonden in onder andere de volgende doelstelling:


Het mobiliseren van de publieke opinie, want de huidige en toekomstige Nederlandse patiënten zijn erbij gebaat, dat op iedere denkbare website, en/of radio/tv/krant, minstens de discussie wordt geïnitieerd en aangewak-kerd over deze succesvolle therapie. Hiervan is het grootste deel van de Nederlandse bevolking (nog) niet op de hoogte. Getracht wordt hierdoor de medische specialisten tot aanvaarding/stellingname te bewegen, dan-wel te dwingen, om zodoende te bereiken dat het mensonterende en fysiek vernietigende vergift chemo/bestraling, wordt vervangen door het lichaamsvriendelijke en effectieve natriumbicarbonaat en wel zo snel mogelijk, want vele patiënten hebben nog maar weinig tijd! Zie voor het vervolg van onze doelstelling en alle overige informatie de website (blog), met ook een link naar België/Vlaanderen.

http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com/

Op bovenstaande website is zoveel mogelijk belangrijke informatie samengebracht en aangevuld met verwijzingen/links naar andere websites, waaronder video-getuigenissen en weblogs van genezen patiënten, danwel van hen die er baat bij hebben gehad. Daarnaast een video-interview/uitleg van Dr.Simoncini, maar ook verwijzingen naar zijn Nederlandse en anders talige websites en boek.

Zie op deze website zeker ook de ZEER SCHOKKENDE brief van een ruim 80-jarige man (Don), wiens effectieve behandeling met natriumbicarbonaat, net als van een 60-tal andere patiënten , abrupt werd afgebroken door de Inspectie Volksgezondheid te Utrecht. Trek zelf uw conclusies m.b.t. de gevolgen voor deze patiënten die allen baat hadden bij de behandeling. Wij noemen deze inval, wet of geen wet, onmenselijk en misdadig, maar ook onrechtmatig. Hier was namelijk sprake van het zelfbeschikkingsrecht van de patiënten, of niet? Het is ronduit schandalig en een grote blamage dat er in dit land en door de medische stand zo met onze medemens wordt omgesprongen. Ook wordt jammerlijk genoeg nog gewacht op de resultaten van een lopend onderzoek dat waarschijnlijk nog lang op zich zal laten wachten, en waarvan de 60 patiënten de dupe worden.

Wij verzoeken u beleeft, doch dringend om in uw krant/tijdschrift, danwel bij uw radio-/tv-omroep aandacht te besteden aan dit zeer belangrijke onderwerp in het belang van alle huidige en toekomstige kankerpatiënten, waar u hopelijk niet toe gaat behoren, want maar weinigen worden ontzien.

In zijn video-uitleg en op zijn website zegt Dr.Simoncini onder meer: “Er worden via de media leugens verspreid, gedicteerd door de autoriteiten die het voor het zeggen hebben”. Verder ook nog: “Het falen, de leugens en het onvermogen van de orthodoxe oncologie kunnen blijven bestaan, omdat ze beschermd en ondersteund worden door de autoriteiten en door het zogeheten erkende wetenschappelijke gezag, ten koste van de waarheid en het welzijn van de mensen”.

Hopelijk is de bovenstaande alinea niet op uw redactie van toepassing en zult u onbevooroordeeld deze belangrijke informatie verspreiden en u ont-houden van misleiding, volksverlakkerij en onwetendheid?

Met vriendelijke groet,

Ton ..., mede namens ‘Cancer Fungus Organization’, zie link ‘Org. CFO’,

godzijdank nog vrij van kanker en hopelijk blijft dat zo, want de vraag is cynisch genoeg niet meer, of je het krijgt maar wanneer je het krijgt.


Voor eventuele nader gewenste informatie kunt u altijd mailen naar:

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl