donderdag 31 juli 2008

Verslag/aanpassing DCA-protocol Dr.W.Huppes!

.
Verslag door Dr. Wim Huppes te Hilversum per 31 juli 2008 Telomerase remmers combineren met DCA (natrium-dichloorazijn)
.
Naar aanleiding van mijn eigen, zeer goede ervaring met dichloorazijn bij de behandeling van mijn eigen prostaatkanker, heb ik met ongeveer 80 mensen met kanker verhalen uitgewisseld. Van deze 80 mensen heb ik van zes mensen een medisch helder bericht gehad hoe het hen is vergaan. Zij hebben het dichloorazijn meerdere keren ingenomen in voldoende hoge dosis om een krachtig effect te mogen verwachten.

Helaas had geen van deze mensen de volledige genezingsreactie die ikzelf heb mogen ervaren. Er was bij drie mensen zelfs geen enkele reactie van de kanker. Bij drie andere mensen was er een gedeeltelijke reactie van de kanker.

Dichloorazijn therapie resultaten (met hoge doses dichloorazijn)
Ikzelf...................................Genezen, sinds 6 maanden geen spoor meer van kanker
Drie andere mensen.............Eerst beetje beter, dan weer achteruitgang
Weer drie andere mensen...Geen enkel effect, kanker groeit gewoon door

Ondanks de hogere dosis van 90 mg per kilo (soms 60 mg per kilo) lichaamsgewicht zijn deze resultaten vergelijkbaar met die uit de Verenigde Staten, waar 25 mg per kilo lichaamsgewicht dichloorazijn werd gebruikt. (http://www.thedcasite.com/)

Overigens is bij niemand plotseling een ernstige bijwerking opgetreden. Bij 1 iemand is de bijwerking opgetreden van tintelingen in vingers en tenen en spierschokken aan de voeten en onderbenen. Echter, deze bijwerking trad geleidelijk op, bij het steeds weer nemen van dichloorazijn. Wegens de relatief goede reactie van de kanker wilde deze persoon, tegen medisch advies in, toch doorgaan met de dichloorazijn behandeling. De kwaliteit van leven was verder goed, en in het licht van de dood zal eenieder hiervoor begrip moeten hebben. Overigens zullen deze bijwerkingen weer langzaam verdwijnen (na enkele maanden tot een jaar) nadat men is gestopt met de DCA-dichloorazijn behandeling.

CONCLUSIEDeze resultaten met dichloorazijn bij de behandeling van kanker zijn zo slecht dat ik iedereen op het hart moet drukken zo niet verder te gaan.

OPINIE
Ook al zijn de resultaten van de meeste cytostatica en bestralingsbehandelingen volgens richtlijnen slechter of vergelijkbaar, is dit in mijn ogen nog geen reden om een therapie uit te proberen die geen kans op genezing biedt. Er zijn talloze middelen tegen kanker nog niet uitgeprobeerd die genezing zouden kunnen geven. Zie ook mijn boek ‘We zijn de klos’ (Veen Magazines). Toevoeging Ton (webmaster): http://www.veenmagazines.nl/00/vm/nl/23/product/557/We_zijn_de_klos%21.html

Mijn foute interpretatie van mijn eigen behandeling


Ik ben door verschillende experts erop gewezen dat het grote verschil tussen mijn zeer goede reactie op dichloorazijn en de veel minder goede reacties van anderen zou kunnen liggen aan mijn eerdere gebruik van HAART. De experts stellen dat HAART nog niet was uitgewerkt de eerste twee weken van mijn gebruik van dichloorazijn. Ik ben het met hen eens dat HAART nog niet was uitgewerkt bij mij. (Ik dacht dat stoppen met HAART genoeg was om interacties te voorkomen. Maar dat is niet zo. Met dank aan de input van experts op het Internet.)

Wat is HAART therapie bij AIDS
HAART (highly active anti-retroviral therapy) is een verzamelnaam voor combinatie schema's van middelen tegen AIDS.
HAART: Ik gebruikte:· AZT (azidothymidine (Retrovir AZT) 2 dd 300 mg),
· DDI (didanosine (Videx) 2 dd 400 mg) en
· Viramune, (nevirapine (Viramune) 2 dd 200 mg).

Ik nam dus een standaardbehandeling voor AIDS, die aan de lage kant gedoseerd is.

Ik nam zodoende middelen die telomerase aanpakken
. Telomerase is een enzym (reverse transcriptase) dat in cellen van het embryo voorkomt. Het herstelt de ‘harde’ einden van de DNA strengen (telomeren). Deze harde einden zijn nodig om de zachtere delen van het DNA te beschermen. Denk aan de harde plastic stukjes aan het uiteinde van schoenveters, die het uitrafelen van het zachte draad van de veter voorkomen.
Deze harde, beschermende einden van het DNA worden in alle lichaamscellen bij elke celdeling korter. Hierdoor kunnen gewone lichaamscellen maar 30 tot 60 keer delen. Hierna is het DNA onbeschermd en valt het uiteen, waardoor de cel sterft (apoptose). In het embryo wordt door de werking van telomerase het harde DNA einde steeds weer verlengd tot de oorspronkelijke lengte.

Telomerase is ook actief in kankercellen, waardoor ze kunnen gaan woekeren. Het vermoeden is dat de meeste of alle kankercellen onbeperkt kunnen delen doordat zij telomerase maken, net zoals sneldelende cellen van het embryo (Kim et al. 1994, Broccoli et al.1995, Hiyama et al.1995a). Het aanzetten van groeiversnellers in een cel (met verschillende oncogenen waaronder c-Myc (Wang et al. 1998), Bcl-2 (Mandal & Kumar 1997), Her-2 and Ras (Goueli & Janknecht 2004)) geeft verhoging van telomerase activiteit. Meer kwaadaardige kankers hebben hogere telomerase activiteit (Kamradt et al. 2003).

Als kankercellen geen telomerase meer kunnen aanmaken, zullen de kankercellen sterven. Het mooie van het onderzoek naar telomerase is dat dit kan worden toegepast bij elke kankersoort. Minder mooi is dat is dat kankers ontzettend goed zijn in het ontsnappen aan hun behandeling. Om die reden is het uiterst waarschijnlijk dat anti-telomerase behandelingen gecombineerd moeten worden met andere vormen van kankerbehandeling om effectief te kunnen zijn.

Zoals gezegd bestaat telomerase uit een enzym. Dit enzym wordt geremd door Viramune, (nevirapine (Viramune) 2 dd 200 mg). Daarnaast bestaat telomerase uit een stukje RNA. Dat stukje RNA wordt door het enzym afgelezen en vermaakt tot het DNA van de telomeren. Deze manier van aflezen van RNA naar DNA is omgekeerd aan wat er normaal gesproken in een cel gebeurd. Vandaar de procesnaam van telomerase: omgekeerd aflezen en overschrijven (reverse-transcriptase). De middelen AZT (azidothymidine (Retrovir AZT) 2 dd 300 mg) en DDI (didanosine (Videx) 2 dd 400 mg) veranderen het stukje RNA van telomerase, waardoor het minder goed gaat werken.

Waarom dichloorazijn therapie combineren met HAART

Mijn gekozen HAART therapie hindert dus het verpakken van het DNA. De HAART middelen pakken als het ware voortdurend het DNA uit, dat de kankercel dan weer moet inpakken om te overleven. Het gevolg is dat de zuurstofbehoefte (energiebehoefte) van de kankercel omhoog schiet.

Omdat dichloorazijn werkt door de kankercel te wurgen, dat is door de energietoevoer af te sluiten, is het denkbaar dat de HAART therapie zeer gunstig zou zijn in combinatie met DCA (dichloorazijn).

Het dichloorazijn had bij mij een zeer goed effect. Dit is bij anderen niet te herhalen. Bij mij was nog HAART in mijn bloed toen ik het DCA (dichloorazijn) innam. Het effect van HAART was dus nog niet uitgewerkt Op grond van mijn geval wil ik dus een lans te breken voor het combineren van DCA (dichloorazijn) met HAART. De HAART therapie dient ter versterking van de DCA behandeling.HAART therapie bij kanker

Er zijn onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat HAART effect kan hebben bij kanker. Hierbij moet worden opgemerkt dat niemand voor mij de volledige HAART therapie lijkt te hebben uitgeprobeerd op zijn kanker. Bij mijn weten werden alleen de individuele middelen die telomerase remmen uitgeprobeerd. Bovendien is bij kankers alleen in experimentele situaties aangetoond dat telomerase remming een teruggang van kanker kan geven. Het is geen gangbare behandeling. Om die reden wordt HAART ook niet beschikbaar gesteld aan kankerpatiënten.

Beschikbaarheid van HAART voor kankerbehandeling

Ikzelf kon geen hulp bij mijn eigen behandeling krijgen van de gespecialiseerde AIDS centra van Nederland. Alleen mijn huisarts was bereid mij te ondersteunen. Omdat ik internist ben kon ik mijzelf een recept uitschrijven. Mijn apotheker was er, evenals mijn huisarts, trots op mij te helpen.

Sommige kankerpatiënten zullen in het zicht van hun dood misschien willen proberen deze zelfde therapie uit te proberen op henzelf. Zij willen misschien de combinatie van dichloorazijn en HAART ook uitproberen.Het is dan de vraag of de huisarts of een andere arts wil steunen met een recept voor HAART. Ik mag zelf geen recepten meer voeren, ik ben ambtenaar geworden en bovendien al te lang uit het vak. Ik mag niemand behandelen. Ik kan alleen vertellen wat ikzelf heb gedaan. Mocht iemand een manier vinden, bijvoorbeeld door op het internet de HAART middelen in Jamaica te bestellen, dan hoor ik dat graag op w.huppes@chello.nl.
.
Ik zal er dan voor zorgen dat deze gegevens ook voor an-deren beschikbaar komen.
Ik kreeg bij dit schrijven van 1 persoon te horen dat via de huisarts en de eigen apotheek de HAART middelen worden geleverd. Effect nog niet bekend.
Stuur mij graag de resultaten van behandelingen toe op w.huppes@chello.nl
.
Zonder namen te noemen zal ik er dan voor zorgen dat deze gegevens ook voor anderen beschikbaar komen.

Schema HAART

Ten minste drie dagen de HAART middelen innemen alvorens dichloorazijn in te nemen:
· AZT (azidothymidine (Retrovir AZT) 2 dd 300 mg),
· DDI (didanosine (Videx) 2 dd 400 mg) en
· Viramune, (nevirapine (Viramune) 2 dd 100 mg).

Met HAART middelen doorgaan met slikken. Voornaamste bijwerking is misselijkheid. Bij misselijkheid liet ik de avonddoseringen van AZT een DDI weg. Ik verwacht dat Viramune de belangrijkste component is van de behandeling, dus daarmee proberen door te gaan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOEVOEGING (aanvulling Dr.Huppes per 5 augustus 2008)!
.
DCA (het zout = Natrium-Dichloorazijn, dus niet het zuur gebruiken)!
.
Buiten de hierboven genoemde personen was er nog een persoon die tegen zijn prostaatkanker allereerst enkele weken eenmaal per week 60 mg per kilo lichaamsgewicht DCA (dichloorazijn) innam. De grootte van zijn kanker was toen niet afgenomen, maar ook niet toegenomen. Dus er was wel effect op zijn kanker van het DCA (dichloorazijn), maar dat effect was te klein om hem te kunnen genezen.
.
Ik vond dat deze persoon moest stoppen met DCA (dichloorazijn) en iets anders moest proberen. Ik vond dat het erop leek dat hij met DCA (dichloorazijn) niet kon genezen van zijn kanker. Deze persoon was het hiermee helemaal niet eens. Hij verhoogde de inname frequentie van DCA (dichloorazijn) van eenmaal per week naar driemaal per week. Hij hield de dosis per keer innemen op 60 mg per kilo lichaamsgewicht. (Hij ging dus over op hetzelfde schema als ikzelf gebruikte in de periode week 2-8.) Het effect was voor mij onverwacht goed. Reeds na twee weken was zijn kanker 75% kleiner geworden.
.
Op grond van de ervaring van deze persoon, en ook mijn eigen ervaring, lijkt het dus aangewezen de DCA (dichloorazijn) drie maal per week in te nemen. Het lijkt dat driemaal per week DCA (dichloorazijn) innemen, effectiever is dan een lagere inname frequentie.
.
Hierbij moet opgemerkt worden dat driemaal per week 90 mg per kilo lichaamsgewicht, zoals ik aanvankelijk deed, een zeer straffe dosering is. Zelfs driemaal in de week 60 mg per kilo lichaamsgewicht is een straffe dosering. Ik verwacht dat veel mensen met kanker toch liever minder vaak DCA (dichloorazijn) zullen willen innemen.
.
Mogelijk kan, in combinatie met HAART, de inname frequentie van DCA (dichloorazijn) omlaag gebracht worden. Bij voorkeur wordt dan tweemaal per week of eenmaal per week DCA (dichloorazijn) ingenomen. Ik verwacht dat het minder vaak innemen van DCA (dichloorazijn) dan eenmaal in de twee weken geen zin heeft.
.
Drie uur voorafgaand aan mijn inname van DCA (dichloorazijn) at ik niet meer en dronk ik alleen nog water en thee zonder suiker of melk. Na inname van het DCA (dichloorazijn) at ik net zomin gedurende een periode van acht uur. In die periode dronk ik ook thee zonder suiker en melk. Soms appelsap.
.
Een uur tot twintig minuten voorafgaand aan DCA (dichloorazijn) nam ik citroenzuur in. Veel mensen hebben mij verteld dat zij misselijk worden van citroenzuur. Ik hoop dat zij een klein beetje citroenzuur wel verdragen. Ook na afloop als ik me flauw voelde nam ik af toe een paar gram citroenzuur in. Overigens is het innemen van citroenzuur niet essentieel voor de behandeling met DCA (dichloorazijn). Het citroenzuur verminderd slechts de kans op bijwerkingen van het DCA (dichloorazijn), zonder dat het de werking van het DCA (dichloorazijn) vermindert. Samenvatting:
.
Week 1: DCA (dichloorazijn) 3x per week 90 mg per kilo lichaamsgewicht.
.
Week 2-8: DCA (dichloorazijn) 3x per week 60 mg per kilo lichaamsgewicht.
.
Stoppen bij spiertrekkingen aan de voeten of benen. Stoppen met DCA (dichloorazijn) bij tintelingen aan de vingers en tenen. Bij twijfel, raadpleeg een arts. Als gestopt wordt met DCA (dichloorazijn) kan ook gestopt worden met HAART. De HAART therapie dient slechts ter versterking van de DCA (dichloorazijn) behandeling.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOEVOEGING (aanvulling Dr.Huppes op 11 augustus 2008)
.
Via het Nederlands Kanker Instituut (NKI): http://www.nki.nl/ is het volgende gemeld: Het document van Dr. Wim Huppes heb ik, Dr. Joke Baars, gelezen.
.
De DCA kan zeer ernstige effecten hebben op ons zenuwstelsel, hetgeen versterkt kan worden door de HAART, ook al slikken de patiënten hoge doses vitaminen. Indien u merkt dat u tintelingen krijgt in handen, voeten, last van duizeligheid, moeilijkheden met de coördinatie van bewegingen, verzoek ik u dringend onmiddellijk te stoppen met alle medicatie. Deze klachten zijn helaas soms van blijvende aard. Hoe sneller men stopt, hoe meer kans men heeft dat het weer over gaat. We hebben een patient gehad die blijvende schade aan de kleine hersenen heeft overgehouden door gebruik van dichloorazijn (DCA), waardoor hij nu blijvende evenwichtsproblemen heeft. Het is gemeld aan de LAREB, een landelijk bureau waar bijwerkingen gemeld worden: http://www.lareb.nl/ Onschuldig is dit middel dus niet.

Daarnaast kan DCA en kunnen ook de HAART medicijnen ernstige leverfunctiestoornis-sen veroorzaken. Mijn voorstel is de leverfunctie d.m.v bloedonderzoek te con-troleren na 1 week gebruik en een afspraak te maken op mijn poli om te kij-ken hoe het gaat. Indien u zich erg misselijk voelt, last krijgt van geel zien of een naar gevoel rechtsboven in de buik, medicatie onmiddellijk stoppen en ons waarschuwen.
.
Opmerking Ton (webmaster): zouden ze bij de LAREB ook alle (blijvende) bij-werkingen van chemo en/of bestraling hebben gemeld, want zo onschuldig zijn deze, zeer mensonvriendelijke (giftige), behandelingen.... absoluut niet?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Toevoeging Ton (webmaster):
.Zie voor (meer) info eventueel ook nog de website van Jan Tempelman: http://www.xs4all.nl/~indrabbe/JanStuff/Telomerase%20remmers%20combineren%20met%20dichloorazijn.html en/of: http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=uw_ve.Huppes
.
Zie hier: http://www.fonteine.com/dca_kanker.html de DCA-therapie die Dr. W.Huppes op zichzelf heeft toegepast en dat uiteindelijk heeft geleid tot zijn genezing, waarbij hij dus aanvankelijke is gestart met het gebruik van HAART.
.
DCA kan men in Nederland kopen (waarschijnlijk alleen op dokters-recept) bij apotheek Mierlo-Hout (Helmond): http://www.mierlohout.nl/nieuws/index.html
.
Verdere (laatste) informatie:
.
Arts-bioloog Drs. E. Valstar, voorzitter van het Nederlands Genootschap Orthomoleculaire Oncologie (NGOO) zie: http://www.ngoo.nl/ (ledenlijst), heeft per e-mail kenbaar gemaakt aan Kees Braam, webmaster van de website: http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=uw_ve.Huppes dat hij DCA-behan-deling (met toevoegingen) van kankerpatienten zal promoten/ ondersteunen.

PRIJZEN HAART MIDDELEN
Na informatie bij een willekeurige apotheek over de kosten van HAART mid-delen in de door Dr.W.Huppes aangegeven doseringen werden de volgende prijzen doorgegeven per 15 augustus 2008:

AZT....................... dosering 2 dd 300 mg Є .757,00
DDI....................... dosering 2 dd 400 mg Є 1109,00
Viramune (nevapirine)..... dosering 2 dd 100 mg Є
.411,00
------------------------------------------------------------Totaal over 3 maanden € 2277,00 oftewel € 759,00 per maand.
.
LET OP!
.De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op een gebruik van 3 maanden en het betreft hier A-merken. Mogelijk zijn er ook generieke versies (namaak met dezelfde werkzame stof als het oorspronkelijke) van deze medicijnen op de markt, die dan waarschijnlijk ook goedkoper zijn. Deskundigen/artsen ver-wachten dat Viramune de belangrijkste component van HAART middelen is.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEUW, medio december 2008, DCA-website Nederland: http://dcasite.nl/home/


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.: www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor verdere info effectieve behandelingen!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl