zondag 11 april 2010

Actiegroep therapievrijheid voor kankerpatiënten

.
Oprichting actiegroep 'therapievrijheid kankerpatiënten' (10-4-2010).
.
Moet er therapievrijheid komen voor kankerpatienten? Geef hier uw me-ning: http://tinyurl.com/3yuu88x enquete.... Ir. L. Woudstra (actiegroep).
.
Naar aanleiding van een oproep van Henk Trentelman en de werkgroep Welzijn Kankerpatienten om een actiegroep op te richten, die er voor gaat strijden om voor kankerpatiënten in Nederland therapievrijheid te krijgen heb ik, Linda Woudstra: http://tinyurl.com/ybjsl6y ........ de handschoen opgepakt.

Ik wil dat ervaringen van kankerpatiënten zoals die van Henk Trentelman en van mijzelf (ex-borstkankerpatiënt), serieus worden genomen en dat ook onze overlevingsstatistieken ergens worden vastgelegd! Niemand krijgt nu onder ogen wat het resultaat van een alternatieve therapie is omdat het niet wordt bijgehouden! Dat mogen en kunnen we de ruim 30% van de kankerpa-tiënten, die kiezen voor een alternatieve behandeling...... niet langer aandoen.

Er hebben genoeg mensen geleden, er zijn genoeg borsten afgezet en meer dan genoeg mensen onnodig gestorven aan standaardbehandelingen die geen succes hebben. Ik begrijp niet waarom in een vrij land, dat zich altijd heeft voorgestaan op zijn liberale geest, zo ontzettend star kan zijn en men-sen dwingt voor heel erg veel nutteloos besteed geld zich te onderwerpen aan behandelingen die aantoonbaar....... nauwelijks of geen resultaat bieden?!

Ik verzoek iedereen deze informatie te verspreiden en mensen die geïnte-resseerd zijn een bijdrage te leveren danwel informatie willen over de op-richting van deze actiegroep, zich bij mij te melden. Ik hoop dat ik op jullie (morele!) steun kan rekenen.... http://mijnstrijdtegenkanker.wordpress.com/
.

Ir. Linda Woudstra (47) (biografie: http://nl.linkedin.com/pub/linda-woudstra/3/bbb/321)
.
Volg mij via Blog en Twitter.
Volg vanaf heden mijn blog: http://mijnstrijdtegenkanker.wordpress.com/ (nog under construction!) waarop ik iedereen op de hoogte zal houden (als je een feed neemt) v/d ontwikkelingen en ook Twitter... http://twitter.com/lindawoudstra

Oproep van Henk Trentelman.
Henk Trentelman doet in een interview een oproep aan alle kankerpatiënten en de mensen die er omheen mee te maken hebben om een actiegroep op te richten en te strijden voor therapievrijheid als recht. Dat is al sinds jaar en dag in de Duitse wet verankerd en is inmiddels door Engeland overgenomen.
.
 Ik ken Henk Trentelman persoonlijk door zijn boek “Chemo? Of kan ik zelf kiezen?” en het doet mij verdriet dat hij nu, na bijna 14 jaar, toch misschien zijn strijd zal moeten opgeven. Hij vertelt openhartig hoe hij door dendri-tische celtherapie in Keulen eigenlijk genezen was, maar is blijven sleutelen om ook de ingekapselde tumor weg te krijgen en daardoor een bacteriële infectie heeft opgelopen die moest worden bestreden met antibiotica waar-door opnieuw zijn kanker werd geactiveerd.
.
Het interview door Léonie Sazias met kankerpatiënt Henk Trentelman is nu in vier delen te zien op 'You Tube'.... http://www.youtube.com/watch?v=xJrK2oxHCXc
.
Therapievrijheid voor kankerpatiënt in Nederland niet mogelijk?
.Uit onderzoek is bekend dat ruim 30% van de kankerpatiënten in Nederland kiest voor aanvullende of volledig alternatieve behandelingen. Degene die geen heil zien in standaard behandeling met chemo of bestraling wordt verdere behandeling in het ziekenhuis geweigerd, waardoor deze mensen volledig op zichzelf zijn teruggeworpen, zoals ik uit eigen ervaring met borstkanker natuurlijk ook heb meegemaakt..

Waarom weten we nog zo weinig over alternatieve therapieën?.
Ondermeer door de houding van partijen als het KWF dat jaarlijks ruim 80 miljoen aan particuliere donaties ontvangt en geen enkele euro besteed aan onderzoek naar alternatieve vormen van kankertherapie. Daar zou redelijker-wijs tenminste 30% van de particuliere donaties (vaak van overleden kanker-patiënten) voor moeten worden vrijgemaakt. Met nog 200 miljoen op de bank-rekening zou dat geen probleem mogen zijn lijkt me.
.
Geeft alternatieve therapie echt genezing?.
Om een idee te krijgen wat alternatieve therapieën kunnen bewerkstelligen nodig ik u uit om op 'You Tube' de zeer heldere presentatie te bekijken van een vader die zijn 3-jarige zoon Bobby met neuroblastoom (kanker van het zenuwstelsel, komt vooral voor bij kinderen en heeft een overlevingskans van 3%), zelf heeft behandelt met verschillende alternatieve therapieën en daarmee zijn zoon heeft genezen.

Hij stelt artsen de simpele vraag of zij als ouders iets kunnen doen met bijvoorbeeld een dieet? Nee, is het antwoord. Waarop hij vraagt of kind A dat burgerking voor het ontbijt, KFC voor de lunch en Mc Donalds als avondeten krijgt, dezelfde kansen heeft als kind B dat een homecooked meal krijgt met plenty of vegetables and fruits? Ja, is het antwoord van de artsen. Deze vader zegt letterlijk: ‘I couldn’t believe such nonsense!’

Waarop hij zelf is gaan zoeken naar mogelijkheden om zijn zoon te versterken en mogelijk genezen. De vader heeft een website en stichting opgericht en haalt via donaties nu geld op waarmee hij de complementaire therapieën van andere kinderen met kanker bekostigd. Op deze site vind je een hele waslijst aan beproefde heilzame therapieën.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toevoeging webmaster.. krachtige wapens in strijd tegen kanker!
.
Natuurlijk ondersteunen wij de actie en doelstellingen van Linda Woudstra volledig, want er zijn inderdaad al genoeg mensen gestorven (sterven nog) door decennia lang toegepaste protocollen die aantoonbaar nauwelijks of geen resultaat bieden! Ook Henk Trentelman en anderen hebben dat ervaren!.
.
Zie hier een overzicht: http://tinyurl.com/ych6neh van fragmentarisch op het in-ternet verspreide informatie, bijeengebracht tot een samenhangend geheel, dat effectief kan bijdragen in de strijd tegen kanker met 'kurkuma doodt kan-kercellen' en moleculen, injecties' en vitaminen tegen kanker! En verder nog:
.
In het geprek met Léonie Sazias sprak Henk Trentelman ook over Dr. Tullio Simoncini en behandelingen van kanker met natriumbicarbonaat. Hier een overzicht van zijn activiteiten... http://bluesplayer.co.uk/youtube_movies/simoncini/
.
Aangezien Henk zijn leven tot nu toe te danken heeft aan complementaire behandelingen, is hij een fervent pleitbezorger van het recht op die behan-delingen voor alle kankerpatiënten. Destijds heeft een dendritische cel- en hyperthermie-behandeling in de kliniek bij Dr. Robert Gorter in Keulen: http://www.cologne-model.com/nl/index_nl.php er mede toe geleid, dat zijn dode-lijke prostaattumor werd ingekapseld en het risico op uitzaaiing gedurende vele jaren geminimaliseerd werd. Henk overleeft inmiddels al bijna..... 14 jaar!
.
Met een enkele prik kankervrij! Hoogleraar en chirurg Jolle Kirpensteijn krijgt de meest uiteenlopende kankerpatiënten op zijn snijtafel. Bij moeilijke geval-len past hij sinds kort een revolutionaire methode toe, die wellicht op afzien-bare termijn ook bij mensen toepasbaar is, lees verder: http://tinyurl.com/yexffzv
.
Borstamputaties zijn voor zeker 90% te voorkomen...... http://tinyurl.com/y8l3onh
.
Veelbelovende molecuul tegen (terminale) kanker...... http://tinyurl.com/y9m4he3
.
Gc-Maf (d3 verbindend eiwit) geneest kanker 100%........ http://tinyurl.com/yleyhvl
.
Deze moordcel (het gen (E4bp4) kan kanker doden......... http://tinyurl.com/yhk7trk
.
Kurkuma doodt kankercellen: http://tinyurl.com/ykt8jtq en: http://tinyurl.com/yd9xt6f en neuroloog Prof. Dr. Patrick McGeer over kurkuma.... http://tinyurl.com/yb79nr3
.
Dit is slechts een kleine selectie van hoopvolle (alternatieve) behandelingen van kanker waarbij de vraag rijst, als ze al worden ingezet, hoe lang het nog moet duren, want vele kankerpatiënten hebben nog maar...... heel weinig tijd!
.
Zoals gezegd ‘als ze al worden ingezet’, want ook effectieve kankerbehande-lingen worden de nek omgedraaid, zoals de therapie van Dr. Ivan Danhof die een Aloë Vera-extract ontwikkelde met een genezingsgraad van maar liefst 80%: http://tinyurl.com/yhzrkqm Dus Aloë Vera-therapie RIP? De ‘oorlog tegen kanker’ blijkt steeds vaker een oorlog te zijn tegen de genezing van kanker!! .
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.:
www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmas-ter van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor alle verdere informatie!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl