zondag 1 augustus 2010

Wat ik zou doen bij diagnose kanker of preventief.

.
............................LAATSTE UPDATE: 02 januari 2011.............................

Zie ook pagina krachtige wapens in de strijd tegen kanker en.. klik dan hier

en/of pagina wapens in de strijd tegen kanker - NIEUW - en.... klik dan hier
.
DEZE PAGINA IN VOORBEREIDING! WORDT DUS VERVOLGD.

KANKER, TER INLEIDING!
Jaarlijks overlijden wereldwijd bijna 10 miljoen mensen aan kanker en meer dan 12 miljoen mensen krijgen de diagnose kanker en de tendens is... alleen maar toename!
.
Er worden al decennia lang miljarden aan onderzoek uitgegeven om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe deze te genezen. Tot nu toe met een een beperkt en niet consistent resultaat. De vraag is dan ook of het in-geslagen pad (een jaar of 90 geleden) het enige juiste is en of die mil-jarden niet gewoon verkwist dan wel jammerlijk weggegooid geld zijn?!!
.
Wij willen daarom informatie verschaffen over verschillende vormen van kankertherapieën, waarvan de resultaten een nieuw inzicht in kanker en behandeling van kanker moeten geven, met als uiteindelijke doel het genezen van deze verschrikkelijke ziekte, want... het schiet niet op!
.
Behandelen van kanker is in 40 jaar slechts met 5% verbeterd en on-derzoekers en oncologen falen volledig met de aanpak van kanker. The New York Times: http://tinyurl.com/3xhyqrz veegt in een hoofdartikel de vloer aan met huidige aanpak:http://www.kanker-actueel.nl/NL/ka-ni-5174.html
.
Alle risico's van de huidige kanker- en andere medische behandelingen op een rij (Engels, augustus 2010) en.. recensie boek Henk Trentelman.
.
-------------------------------------------------------------
VOEDING IN EEN ANDER DAGLICHT!
Tevens zal ik aangeven, middels mijn ruime kennis en ervaring, wat ik zou doen bij de diagnose kanker en therapeutisch dan wel preventief zou toepassen (al toepas) mbt voeding, omdat dit een zeer belangrijke schakel blijkt te zijn ter voorkoming maar ook bestrijding van kanker!
..
Dr. Richard Beliveau; Als men mij zou vragen een voedingspatroon te omschrijven dat de groei van kanker maximaal bevordert, zou ik niets beters kunnen bedenken dan ons huidige voedsel: http://tinyurl.com/yb5wxar
.
Hippocrates; Uw voeding is uw geneesmiddel, uw geneesmiddel is uw voeding: http://www.mbog.nl/nl/content/orthomoleculaire-geneeskunde zei hij eens!!
.
Randall Fitzgerald schreef het boek ‘100 jaar medische leugens’ dat ons meeneemt naar de verbijsterende wereld van de synthetische stof-fen in onze voeding en medicijnen. De conclusie van zijn bevindingen zijn schockerend! Neem alvast een kijkje in dit.... opzienbarende boek.
.
Dr. Gábor Lenkei schreef het boek 'Censuur - wat u niet mag weten over uw gezondheid'  waarin hij feilloos de oorzaken bloot legt van wie er zoal baat bij heeft dat u ziek wordt en... hoe u gezond kunt blijven!   
.
Stichting Recht op Gezondheid heeft in een open brief (27 juli 2010) aan demissionair minister-president Balkenende gevraagd om de aanstaan-de krankzinnige vitaminen-mineralen maatregelen te blokkeren! Met de-ze richtlijn wil Europa maxima opleggen voor het dagelijkse gebruik van vitaminen en mineralen zowel in voedsel als in voedingssupplementen, waardoor het straks simpeler is om in Amsterdam aan harddrugs te ko-men dan aan vitaminen! De krankzinnige maatregel is een gevolg van...
.
De Codex Alimentarius een politiek slagveld waar wordt bepaald wie de controle krijgt over de totale voedingsketen van boerderij tot aan de vork! Het gaat ook over het behouden van de totale controle van de far-maceutische industrie over ons ‘gezondheid’ systeem! Door de enorme reikwijdte is het een ernstig gevaar voor de toekomstige gezondheid van... de gehele mensheid! Meer informatie hier en hier en tot slot hier.
.
En dan nog Monsanto, het bedrijf van PCB's, Agent Orange, pesticiden, GGO's , GMO's, groeihormonen, voedselbestraling en het niet labelen van producten. Monsanto wordt ook wel FRANKENSTEIN CORPORATION genoemd. Nadere uitleg overbodig lijkt mij! Laatste Monsanto nieuws.
.
'Hoe ontgift ik mijn lichaam?' Een reinigingskuur helpt je lichaam de aan-slag van jarenlange opgebouwde afvalstoffen te verwijderen is het ad-vies van voedingsdeskundige Amber Albarda. Onze lichamen worden da-gelijks overspoeld met moeilijk afbreekbare voedseladditieven en ande-re vreemde stoffen. Wat zit er in uw eten is een boekje met alle  E-num-mersdat er voor zorgt dat u zich niet langer meer vergiftigt! Meer info.
.
Meest beruchte zijn aspartaam (E-951) en de smaakversterkers (E-621)!
Hier een printversie van alle E-nummers op handig.. creditcard formaat.
.
Foodwatch is een, onafhankelijk van overheid en voedingsindustrie, or-ganisatie die in Nederland is gestart (januari 2010) en de oorlog heeft verklaard aan voedselfabrikanten die.. ons bedriegen en misleiden! Het is dé organisatie die opkomt voor.. uw recht op veilig en goed voedsel!
.
Giftige stoffen, zware metalen.. we treffen het dus allemaal aan in ons dagelijks voedsel. Geen prettige gedachte als je dagelijks je maaltijd staat te bereiden. Foodwatch vindt het schandalig dat levensmiddelenfa-brikanten ons dit voedsel te koop durven aanbieden en dat overheden, terwijl ze op de hoogte zijn, niet ingrijpen! Vertel door over Foodwatch!
.
Na deze informatie lijkt mij de conclusie gerechtvaardigd dat we worden vergiftigd middels de voedingsketen en... ook nog door sproeivliegtuigen (chemtrails) zoals inmiddels bewezen door oud-burgemeester Peter Vereecke (Belgie) en oprichter... Belfort Group!
.
Wist u dat de gemiddelde persoon in deze moderne samenleving per jaar ongeveer vijf kilo additieven, één gram zware metalen en min-stens 4,5 liter pesticiden consumeert? Het wordt nog erger want.....
 .
-------------------------------------------------------------
VOEDING EN WAT TE DOEN
De kwaliteit van onze groenten holt achteruit. In de afgelopen 20 tot 50 jaar is de aanwezigheid van vitaminen, mineralen en spoorelementen in de zogeheten vollegrondsgroente fors teruggelopen, soms met meer dan vijftig procent: http://tinyurl.com/3yafs3e en zie ook... http://tinyurl.com/37g2455
.
BIOLOGISCH
Dit dramatische percentage geldt voor de gangbare (industriële) landbouw. Het ligt dus voor de hand om gebruik te gaan maken van zoveel mogelijk biologische producten: http://www.biologica.nl/ Teken de petitie 'Bio BTW vrij': http://www.biobtwvrij.nl/index.php
.
Biologische producten zijn herkenbaar aan het EKO-keurmerk. Ze worden geteeld zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen en bevatten geen chemische-synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen en conserveringsmiddelen (E-nummers). Behoud van natuur en landschap, milieu en het welzijn van de dieren behoren tot de biologische landbouwnormen. Deze normen gelden in de hele Europese Unie. Bio-logische producten worden gecontroleerd door Skal (Nederlandse controleorganisatie).
.
SOLE
De Kelten maakten ooit een oplossing van zeezout en regenwater, dat ze ‘Sole’ noemden, en dronken het iedere dag. Keltisch zeezout bevat ruim tachtig mineralen en spoorelementen die allemaal in perfecte ver-houding en balans ten opzichte van elkaar staan. Het ongeraffineerde en 100% vervuilingsvrije zout is het meest natriumarme zeezout ter we-reld! Keltisch zeezout is ondermeer hier te bestellen (Per 5 kilo € 14,95). 

Sole zelf maken en gebruiken geeft je lichaam een evenwichtig menu van ruim 80 mineralen en spoorelementen in vloeibare vorm die het bloed herkent, direct in zich opneemt en transporteert naar de cellen. Een eventueel tekort wordt opgeheven!!
.
Het is een volkomen veilig en uitgebalanceerd supplement, waarmee je jezelf op een goedkope en zeer efficiënte manier dagelijks kunt voorzien van de broodnodige mine-ralen-spoorelementen om ziekte en verzuring tegen te gaan. Per dag (2-3 maal)  1 thee-lepeltje in een glas (mineraal) water of biologisch (groente) sap voor de....... vitaminen!
.
Met dank aan Mike Donkers, mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kan-kerpatiënten (W.W.K.) voor zijn waardevolle informatie. Mike is ook regelmatig te be-luisteren bij gezondheid radio. Meer info Keltisch zeezout bij ondermeer leerwiki en bij InfoNu en ook startpagina. Sole is ook te maken van.... ongeraffineerd himalayazout.
.
-------------------------------------------------------------
BOEKEN
ETEN TEGEN KANKER: http://tinyurl.com/yb5wxar Het schitterend geschreven boek van twee wetenschappers die wereldwijd bekend staan als zeer vernieuwend. Het zijn twee prominente artsen en onderzoekers op het gebied van kanker. Dr. Richard Beliveau is expert op het ge-bied van kankeronderzoek, hoogleraar kankerpreventie en behandeling aan de universiteit van Québec in Montréal. Dr. Denis Gingras is wetenschappelijk onderzoeker en gespecialiseerd in oncologie en verbonden aan het laboratorium voor moleculaire geneeskunde en hemato-oncolo-gie van het Sainte-Justine Ziekenhuis in Montréal. Het boek omvat 216 pagina's. Prijs is € 25,95. 
.
ANTIKANKER, een nieuwe levensstijl: http://tinyurl.com/yb8be27 David Servan-Schreiber weet als arts, wetenschappelijk onderzoeker en patiënt (genas zichzelf van hersentumor) zeer boeiend zijn zoektocht te beschrijven naar een nieuwe gezonde levenswijze waarin de natuurlijk afweer van het lichaam zelf centraal staat. Dr. David Servan-Schreiber heeft onderzoek ge-daan naar aanvullende geneeskunde en een instituut opgericht waarvan hij tevens directeur is: Center of Integrative Medicine aan University of Pittsburgh Medical Center. Eerder schreef hij ‘Uw brein als medicijn’... http://www.uwbreinalsmedicijn.nl/dr-david-servan-schreiber
.
-------------------------------------------------------------
DE GEMANIPULEERDE MEDIA 
Laat u niet misleiden door de huiveringwekkende propaganda van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) voor een totalitaire geneeskun-de, die, met terzijdestelling van de publieke beschaving, tot stand moet komen door middel van een beroepsverbod voor complementair werken-de artsen en therapeuten… schreef oud-rechter Mr. N.H. de Vries in zijn boodschap aan journalistiek Nederland (30 juli 2008). Lees hier verder!
.
Ron Fonteine schreef ook een boodschap (september 2009) aan journali-stiek Nederland. Hij heeft de grootste en een van de meest kritische sites in Nederland op het gebied van alternatieve en complementaire ge-neeskunde met inmiddels bijna 7 miljoen bezoekers! Lees zijn boze brief
.
Ook uit eigen gelederen zijn inmiddels schokkende aanklachten tegen de reguliere media (MSM) naar buiten gekomen want… kranten schrij-ven onzin en nieuwsprogramma’s zitten vol leugens zijn uitlatingen die je niet zou verwachten van de gerespecteerde Britse onderzoeksjourna-list Nick Davies! Hij was van mening dat iemand de waarheid moest ver-tellen en schreef het boek ‘Flat Earth News’. Hier een verslag met video door Esther Bootsma (NOS-journaal) die een gesprek had met de auteur.
.
Ook op de websites ‘WantToKnow’ en ‘Xander nieuws’ ruime aandacht voor de mega-manipulaties, waarvan grote internationale bedrijven en overheden zich regelmatig bedienen om uw mening te kneden in een door hen gewenste vorm! Doe dus ook zelf aan...... waarheidsvinding!
.
-------------------------------------------------------------
Selectie van websites met... een andere kijk op de wereld,
waarop informatie dat meestal niet wordt gebracht door de (gemanipuleerde) reguliere media:
.
Argusoog (Arend Zeevat) - WantToKnow (Guido Jonkers) - Verontruste Moeders (Anneke Bleeker) - Klokkenluideronline (Micha Kat) - Pateo (Johan Oldenkamp) - Karelencaroline (Karel en Caroline) - Leefbewust (Ron Fonteine-gezondheid) - Uitdagingnet (Henk Mutsaers-gezondheid) - Belfort Group (Peter Vereecke-Belgie) - De Hoogste Tijd (maandelijkse nieuwsbrief) - Mens en Spirit (politieke partij) - Natuurgeneeskundig Platform - Stichting Recht op Gezondheid en Avaaz (internet beweging).
.    
.-------------------------------------------------------------
TOT SLOT
.
We weten echter nog zoveel meer over de oorzaak van kanker, de-ze te voorkomen en op een natuurlijke manier te bestrijden. Het verliezen en winnen van de kanker 'oorlog'. Hier een overzicht op de website van 'Star-People' voorheen 'Nieuw Bewust Nederland'. Is de arts nog wel betrouwbaar en chemotherapie de echte killer?
.
Zorg dat uw gezondheid in de beste handen is..... uw eigen handen en informeer u zolang u nog gezond bent!
.
DEZE PAGINA IN VOORBEREIDING! WORDT DUS VERVOLGD.

........Wij verkopen niets, dicteren  niets, maar... informeren slechts!.........
.
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatiënten, WWK: www.kankerwelzijn.nl boek: www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van... www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor nog meer informatie.
.
............................LAATSTE UPDATE: 02 januari 2011.............................

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl