zondag 23 september 2012

De... Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland

.
.
DEELNAME VERKIEZINGEN EN DE LIJSTTREKKER
Zo'n 13.000 mensen stemden SOPN,  bedankt stemmers en... ze gaan door.
EenVandaag (24-8-2012). Hans de Booij (zanger) en... verkiezingen.
Dr. Johan H. Oldenkamp (was lijsttrekker SOPN) omschrijft zichzelf als allround onderzoeker. Hij studeerde af als cognitief psycholoog, voltooide een postdoctorale beroepsopleiding tot kennistechnoloog en promoveerde op een onderwerp in ‘Artificiële Intelligentie’ bij vakgroep ‘Bestuurlijke Informatiekunde’. Tevens is hij de auteur van een 100-tal wetenschappelijke artikelen en zo'n 25 boeken. Lees verder over Johan.
.
REVOLUTIONAIR PARTIJPROGRAMMA MET ONDERMEER:
.
Invoeren basisinkomen voor iedere Nederlander (+/- € 10.000 netto per jaar) - Gratis standaard openbaar vervoer, internetdiensten, telefoon-diensten en postdiensten - Monetaire stabiliteit - Nationaliseren banken en verbod op rente - Wegwerken staatsschuld - Fundamentele veran-dering belastingstelsel (iedereen, bedrijf/particulier, betaalt 25 %) - We-genbelasting op basis gereden kilometers - Afschaffing van alle subsidies - Afschaffing BTW en BPM - Opheffen zorgverzekeringswet 2006 - Respect voor alle mensen, planten en dieren - Liberalisering zorg en onderwijs - Herstellen Republiek - Verbeteren voedingskwaliteit want, wij worden vergiftigd! - Geen bestrijdingsmiddelen, mineralen i.p.v. (kunst) mest - Natuurzuivere leefomgeving - Geen wegwerpcultuur maar duur-zaamheid. Zie verder het SOPN partijprogramma en/of het manifest. 
.
Wordt lid/participant SOPN want.. zij staan ook voor integratie van natuur-lijke complementaire geneeswijzen in de huidige reguliere gezondheidszorg waarbij de holistische visie op de mens centraal staat. Zie TV-uitzending (1).
.
SOPN en Mens en Spirit – een analyse.. na de verkiezingen.

.   ..Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!. ..
.
Ton Claessen (67), lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (W.W.K.): http://www.kankerwelzijn.nl en boek: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor.. de verdere info.
.
................. ...... ......... LAATSTE UPDATE: 23 SEPTEMBER 2012 ...  .....      . ... ...........

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl