zaterdag 6 december 2008

Heksenjacht homeopatische/alternatieve artsen!

.
HEKSENJACHT HOMEOPATHISCHE/ALTERNATIEVE ARTSEN! EEN WEERWOORD!

In dagblad ‘De Gelderlander’ stond zaterdag 8 november 2008 (pagina 19/Opinie) een artikel/analyse van Dr. Michel de Sonneville. Link Gelderlander niet voorhanden, wel naar het artikel in Tubantia:
http://www.tctubantia.nl/algemeen/opinie/4004019/Homeopaat-ten-onrechte-verguisd.ece

De evaluatie van de wet BIG WORDT MISBRUIKT om homeopathische/alternatieve artsen hun titel te ontnemen. Het belang van de patienten wordt vergeten. De (heksen)jacht is geopend. Anno 2008 dreigen homeopatische en andere alternatieve artsen hun artsentitel te verliezen als ze zich niet conformeren aan de ideeen van de reguliere geneeskunde.

In het buitenland wordt met verbazing naar Nederland gekeken. Het eens zo liberale en vrijzinnige land lijkt terug te vallen naar de middeleeuwen waar heksenjachten gebruikelijk waren en Galileo op de brandstapel dreigde te eindigen omdat men zijn vooruitstrevende ideeen niet begreep vanuit de werkelijkheid die men dacht te kennen.

Wat is er aan de hand? De wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) werd in het leven geroepen om de kwaliteit in de gezondheidszorg te waarborgen. Een BIG-registratie is een kwaliteitswaarborg. Dit is belangrijk voor de patient, zo kan hij een betrouwbare behandelaar herkennen. De wet BIG heeft mede een aanzet gegeven tot kwaliteitsverbetering van de opleiding en praktijkorganisatie, van zowel regulier als alternatief. Nu het tijd is om de wet BIG te evalueren en optimaliseren, dreigt minister Klink van Volksgezonheid deze wet te gebruiken om alle alternatieve artsen uit de gezondheidszorg te verwijderen. Hij stelt tot verbazing van zowel de alternatieve artsen als hun patienten dat de tijd die deze artsen aan hun patienten besteden geen ‘echte geneeskunde’ is, en daarmee geen geneeskunde. Op grond daarvan zal hun BIG-registratie niet kunnen worden verlengd. Daarbij probeert hij ook nog zijn mening te gebruiken om alternatieve artsen BTW-plichtig te maken.

Dit gaat volledig in tegen de publieke opinie in Nederland. Zo prefereert een meerderheid van de ouders voor hun kind een homeopathische behandeling boven een reguliere. Tweederde van de Nederlanders heeft homeopatische geneesmiddelen in huis en is tevreden over het gebruik. Per jaar zijn er 14 miljoen consulten bij alternatieve behandelaars. En dat gebeurt niet voor niets: blijkbaar worden ze regulier niet goed geholpen. Maar deze patienten worden door beleidsmakers en bestuurders totaal niet serieus genomen. Wat alternatieve artsen doen, wordt de laatste jaren op subtiele en minder subtiele manieren in een negatief daglicht gesteld, en daarmee worden patienten voor joker gezet.

Hoe is dit mogelijk? De top van het ministerie van Volksgezondheid bestaat uit mensen die sterk gekant zijn tegen de alternatieve geneeswijzen. Een aantal van hen is lid of sympathisant van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK), getuige het feit dat indertijd minister Hoogervorst en de inspecteur-generaal spraken op een symposium van deze tendentieuze vereniging. Hun leden proberen als fanatieke vervolgers alles uit te bannen wat in hun ogen niet kan bestaan. Zelfs wordt getracht wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve geneeswijzen tegen te houden.

Bijna had de rector magnificus van de Vrije Universiteit de meester Kackadorisprijs gekregen omdat hij meedoet aan een onderzoek naar de werking van alternatieve geneeskunde. Dit toont hun eenzijdigheid en fanatisme. Het heeft niets te maken met wetenschap en er wordt niet naar een oplossing gezocht. Al met al is de sfeer in Nederland nu zo dat niet het wetenschappelijk bewijs het uitgangspunt is, maar het idee dat bijvoorbeeld middelen die alternatief/homeopatisch gebruikt worden niet kunnen werken. Niet het bewijs maar het vooroordeel telt.

Een treffend voorbeeld is een uitspraak van professor Vandenbroucke, die stelt dat de review aantoont dat homeopathie/alternatief werkt, maar dat dit niet geaccepteerd kan worden: “Aanvaarding leidt tot het verwerpen van een heel bouwwerk van chemisch en fysisch inzicht waarop meer berust dan alleen geneeskunde. Die prijs is gewoon te hoog. Aan dat dogma blijven we dus vasthouden, en we stellen ons dan liever kritisch op tegenover de zogenaamde feiten. Van homeopathie is zowel de methode als de werkzaamheid van de middelen allang bewezen. Ook is het effect klinisch geverifeerd in dubbelblind onderzoek. Door dit te blijven ontkennen, strooien tegenstanders van alternatieve geneeswijzen het publiek dus zand in de ogen.

Intussen stijgen de kosten van de gezondheidszorg enorm. Deze kosten kunnen veel beter in de hand worden gehouden als onderzoekers meer aandacht zouden besteden aan de ontwikkeling van de financieel aantrekkelijker alternatieve geneeswijzen. Niet voor niets roept de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) na uitgebreid onderzoek op wereldschaal op tot het bevorderen van de alternatieve methoden.

Het ergste is dat vele (chronisch) zieken -in Nederland zijn er bijvoorbeeld alleen al 2,3 miljoen reumapatienten - niet kunnen worden genezen door het reguliere medische circuit.Vervolgens wordt hen de hulp door het alternatieve circuit ontnomen, terwijl juist chronisch zieken vaak met veel succes gebruik maken van alternatieve behandelingen.

En wie praat er over de zeker 3.500 mensen die per jaar in Nederland sterven als direct gevolg van de bijwerkingen van medicijnen? En de ruim 1.700 doden per jaar die het gevolg zijn van medische missers? Het steeds weer terugkomen op de zaak Millecam van zes jaar geleden bewijst dat alternatieve artsen hun patienten veel en veel minder schade berokkenen dan de gevestigde collega’s. Dit is blijkbaar de enige zaak in al die tijd. Er wordt duidelijk met twee maten gemeten!

Voor ontwikkeling is openheid nodig. De Nederlandse maatschappij heeft de plicht beleidsmakers tot de orde te roepen, wederzijds respect te bevorderen, polarisering om te buigen tot integratie en keuzevrijheid te garanderen. Het belang van de patient dient het uitgangspunt te zijn. We zijn de middeleeuwen toch voorbij?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. M. de Sonnaville, arts centrum voor geneeswijzen Centaurea, Apeldoorn.

Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K: www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor meer info.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl