woensdag 10 december 2008

Gc-MAF injecties zijn... 100% effectief bij kanker!

.
......................... LAATSTE UPDATE VAN DIT BERICHT: 12 november 2011.........................
.
Injecties met Gc-MAF, een vitamine-D verbindend eiwit, werken zeer effectief (100% genezing bij 40 kankerpatienten) als vernietiging van en bescherming tegen terugkeer van ondermeer darm- prostaat- en borstkanker, zo is ge-bleken uit drie los van elkaar staande studies. Gc-MAF speelt ook een gene-zende rol bij HIV-AIDS en COPD (chronische longaandoening) en ernstige ver-wondingen. Gc-MAF lijkt ook een bepalende rol te spelen bij herstel van im-muunziektes en activering van..... het eigen immuun oftewel afweersysteem.
.
Het wondermiddel kreeg de medische benaming Gc-Maf en is een natuurlijk geproduceerde molecule waarin glucose en eiwit vermengd worden. Uit Japans onderzoek blijkt nu dat de therapie binnen het jaar alle kankercellen van 40 patienten vernietigde, en terugkerende cellen ook later, na de officiele genezing, afstootte. De resultaten, die onlangs gepubliceerd werden in het ‘International Journal of Cancer’, kunnen een DOORBRAAK betekenen als succes ook bij een... (representatief) grotere groep mensen wordt bewezen.
.
Voorlopig werd er enkel onderzoek gedaan op patienten met prostaat- borst- en darmkanker, maar het team van Dr. Nobuto Yamamoto is ervan overtuigd dat Gc-Maf ook andere en meer agressievere vormen van kanker, zoals bij-voorbeeld leukemie en vergelijkbare soorten......... succesvol kan bestrijden.
.
Bij darmkankerpatienten vernietigde de therapie alle tumorcellen na 35 tot 50 wekelijkse injecties. De tumoren van de zestien prostaatkankerpatienten wa-ren na 14 tot 25 weken geelimineerd, en bij de zestien borstkanker-patienten was er sprake van succes na een periode, die lag tussen de 32 en 45 weken.
.
OPMERKELIJK: bij geen enkele patient was er sprake van een terugkeer van de kanker (recedief) in de eerste zeven jaar na de succesvolle behandeling en er werden gedurende die periode.. ook geen bijwerkingen waargenomen!
.
Injecties met Gc-MAF, een vitamine-D3 bindend glyco-protein (een molecule met een glucose - suiker - en eiwit component) zijn dus 100% effectief in het volledig vernietigen van kankercellen binnen een jaar (maximaal) en de kanker komt jaren later zelfs niet meer terug als dit wekelijks wordt gegeven, al of niet na een operatieve ingreep, bij verschillende vormen van kanker. Dat blijkt uit een aantal studies recent uitgevoerd door Japanse onderzoekers bij respectievelijk prostaatkanker, borstkanker en darmkanker. Maar ook andere studies wijzen, volgens de Japanse onderzoekers, uit dat Gc-MAF werkt bij nagenoeg alle vormen van kanker, zelfs bij bloedkankersoorten zoals leukemie!
.
De kosten van deze aanpak bedragen circa € 120,00 per injectie en gemiddeld heeft iemand zo'n 35 (wekelijkse) injecties nodig. Daarbij komen dan nog wel de kosten van de artsen, ziekenhuisbezoek en het maken van scans. Het lijkt een betaalbare aanpak, zeker als je bedenkt dat er geen bijkomende kosten zijn voor bestrijding van infecties en andere bijwerkingen, terwijl de kwaliteit van leven uitstekend blijft zoals gebleken bij alle deelnemende kankerpatienten. De 100% effectieviteit van Gc-MAF is dus verbijsterend!!!
.
Verder bleken de kankerpatienten beschermd tegen verlaagde bloedwaarden en/of in-fecties. Eerdere studies (al vanaf 1993 publiceren Japanse onderzoekers regelmatig over deze aanpak) hebben al aangetoond dat deze methode volledig veilig is. Citaat uit het abstract van de borstkankerstudie (International Journal Cancer, 15 januari 2008; 122(2):461-7): Na 16-22 weken van injecties met Gc-MAF vielen de hoeveelheid NAGALASE enzymen (alpha-N-acetylgalactosaminidase) terug tot het niveau van een gezond mens, welke erop duidt dat de tumoren volledig zijn geëlimineerd, aldus de onder-zoekers. De behandeling was volledig succesvol, het werkte 100% bij de 16 kankerpa-tienten uit de studie en er waren geen recidieven noch bijwerkingen over deze periode!!!
.
Dit is toch wel een zeer hoopvolle ontwikkeling alleen is het wel vreemd dat er in Nederland nog niets over in de media is verschenen in tegenstelling tot Belgie (december 2008), ondermeer 'Gazet van Antwerpen' en 'Het Laatste Nieuws'. Ook de Nederlandse oncologen..... zwijgen (nog steeds) in alle talen!
.
Voor meer Gc-MAF info: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/232471 (offline, aug. 2011), bij 'Kanker Actueel' en http://www.lewrockwell.com/sardi/sardi84.html (Engels). Was u van deze, toch zeer belangrijke informatie, op de hoogte? Wij denken en weten bijna zeker van niet, want er is nagenoeg geen media aandacht voor geweest en dat is toch onbegrijpelijk! Toch media-manipulatie? Trek uw eigen conclusies maar!.Ook bij deze, recent achterhaalde, Engelstalige-web-site (forum) veel info: http://www.godlikeproductions.com:80/forum1/message552963/pg1
.
Zie ook mijn (actuele) dossier Gc-MAF op 'wapens in de strijd tegen kanker'.
.
Correspondence to Dr. N.Yamamoto: Division of Cancer and Molecular Immu-nology, Socrates Institute for Therapeutic Immunology, 1040 66th Ave, Philadelphia, PA 19126-3305, USA. E-mail Dr. Yamamoto: nobutoyama@verizon.net
Hier een foto van Dr. Nobuto Yamamoto tijdens een 'Cancer Congress' (2008).
.
.MAAR VITAMINE-D3 DOET NOG (VEEL) MEER. ZIE MIJN DOSSIERS OP 2e WEBLOG
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.: www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor verdere info effectieve behandelingen!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 opmerking:

anna zei

Bedankt voor het plaatsen Ton. Zulk nieuws zou men toch van de daken willen schreeuwen.

www.succesboeken.nl