zaterdag 6 december 2008

Weerwoord Dr.Biochem op VtdK Telegraaf-artikel

.
Weerwoord Dr. Ben Biochem op VtdK Telegraaf-artikel (25-11-2008)!
.
Commentaar van Dr. Ben Biochem (pseudoniem voor een strijdbare 84-jarige integere wetenschapper) op een artikel ‘Zelfreinigend Vermogen’ van oud-hoogleraar psychologie prof. dr. Frits van Dam (secretaris VtdK) in ‘De Telegraaf ‘ (pagina T18) van 25 november 2008. Link Telegraaf-artikel niet voorhanden, wel commentaar IOCOB: http://www.iocob.nl/tegengif/vereniging-tegen-kwakzalverij-gaat-rose.html

Geregeld is er wel iemand die voor de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) een artikel schrijft, maar ik als 84-jarige, voormalig cellulair biochemicus (destijds nog zonder computer) en verantwoordelijk geweest voor de eindcontrole van farmaceutische/ medicamenteuze samenstellingen, verwondert en ergert zich er tomeloos over dat er mensen zijn, die zelfs professor en gepromoveerd doctor zijn, die zich permitteren commentaar te leveren over een materie die hen geheel vreemd is. Nu krijgt de orthomoleculaire arts Engelbert Valstar, een zeer integer persoon, en een aantal andere, niet met name genoemde artsen, die zich hebben bezighouden met de zaak Sylvia Millecam, weer de zoveelste natrap.

Naar mijn mening, als systemisch biochemicus, plast de schrijver (Frits van Dam), die zelfs Jomanda erbij haalt om veelzeggend naar voren te komen, geheel naast het potje. De arts Engelbert Valstar alswel Dr.Simoncini uit Italie hebben groot gelijk dat ze met natriumbicarbonaat werken tegen kanker. Zij tonen respect te hebben voor het wezen “mens” en al of niet protocollair, het is de stof die samen met CO2 + H2O het HCO3 vormt als buffer in de pH-waarde van plasma en interstitieel vocht.

.
Het is een open systeem en het component dat de buffer vormt is CO2 dat een zuur anhydride is maar geen zuur! Gezond bloed heeft een pH-waarde van zo’n 7,4 (negatieve logarithme van een waterstof ionen concentratie). Bij verhoogde zuurgraad zakt de pH-waarde beneden 7 pH dat het metabolisme vrij spel geeft tot vorming van cellulaire kankergroei. Wanneer Valstar, wat Dr.Simoncini al bewezen heeft, de bloed pH-waarde tot correctie brengt (7,4), dan loont het de moeite anti-oxidanten in te zetten als Super Oxide Dismutase, Catalase, gereduceerd Glutathion, N-acetyl-L-cysteine of L-methionine, opdat de cellen zich kunnen bevrijden van kankergroei. Tot nog toe beperkt de reguliere geneesKUNDE zich uitsluitend tot vernietiging van kankercellen met medeneming (vernietiging) van gezonde cellen.

Het is heel eenvoudig (althans voor mij als cellulair biochemicus) want de Henderson-Hasselbalch equation is als volgt:
pH = pK1 + log. [HCO3] = pK2 + log. [HP04] = pK3 = log. [protein]
[CO2] [H2P04] [Hprotein]

Dit is de sleutel tot de greep op het zuur-base evenwicht van het lichaam en wat is daaraan verkeerd? Misschien dat een psycholoog, zoals Frits van Dam, dit abracadabra vindt (het zij zo), maar een zuur-base balans speelt evenzo een rol in de debiliteit van het menselijk lichaam. Echter als men alleen maar praatjes verkondigd over collegea die het juiste met zijn medemens voorheeft blijven psychoten en psychopaten vrijelijk rondlopen bij gebrek aan een juiste medicus die dit wel kan, wil en durft te verwoorden.

.
Het VtdK en ook psychologen zouden er goed aan doen eens een medisch fysiologisch naslagwerk te raadplegen, zonder zo maar uit de nek te kletsen! De regulieren hekelen maar al te vaak alternatieven die niet deugen maar in werkelijkheid vaak meer hersens schijnen te bezitten dan de schavuiten van de VtdK die een mens al-leen tot genezing probeert te brengen met woorden maar zonder daden. Misschien hei-ligt het de wetenschap dat, zolang niemand kanker kan genezen..., ‘pecunia non o’let?

Dr. Ben Biochem (pseudoniem)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originele publicaties van deze berichten in mijn/ons (webmaster/WWK) bezit.
Telegraaf-artikel is ook te vinden op de website van de VtdK, maar die willen
wij zeker niet promoten. Meer info op: http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 opmerking:

Anoniem zei

Love your site man keep up the good work

online pharmacy viagra

www.succesboeken.nl